STAP 3: EEN ACTIEPLAN VOOR DE SLIMME MAAKINDUSTRIE IN LIMBURG

NIEUWE DIGITALE MAAKINDUSTRIE IN LIMBURG

De Limburgse socio-economische partners willen samen gangmakers zijn van de nieuwe digitale maakindustrie in Limburg. Het platform ‘Slimme Maakindustrie’ is een plaats waar stakeholders voor industrie 4.0 regelmatig samenkomen en informatie delen. Door deze samenwerking krijgt de provincie een betere onderlinge afstemming van acties op het terrein en een kruisbestuiving van kennis en ideeën. De realisatie van Industrie 4.0 betekent in de eerste plaats dat ondernemingen individueel de eigen transformatieprocessen opstarten. Er is een groot verschil tussen de initiële positie van bedrijven ten opzichte van deze transitie. We onderscheiden drie fases: sensibilisering, strategie en implementatie.

FASE 1: SENSIBILISERING

Nog te veel bedrijven zijn zich nauwelijks bewust van de mogelijke gevolgen van digitalisering en de stap naar een slimme maakindustrie. Voor hen is sensibilisering en verspreiding van basisinformatie zeer belangrijk. Deze bedrijven moeten we bereiken door samen te werken met organisaties die zeer dicht bij hun dagdagelijkse praktijk staan en hun heel concreet kunnen benaderen. 

FASE 2: STRATEGIE

Heel wat bedrijven beseffen wel dat de digitalisering een belangrijke invloed zal hebben, maar zien nog geen duidelijk pad of hebben cruciale vragen op het vlak van technologische keuzes, marktopportuniteiten en going-to-market businessmodellen. Voor die bedrijven zijn concretere analyses en meer generieke kennis cruciaal. 

FASE 3: IMPLEMENTATIE

Andere bedrijven staan verder en zijn op zoek naar zeer concrete technologische oplossingen, mensen of financiële middelen. Hier kunnen alle instrumenten worden ingeschakeld voor de ondersteuning van innovatie, op alle facetten van de bedrijfsvoering. 

PROJECTEN OP MAAT VAN IEDERE FASE EN IEDER BEDRIJF

Aan de hand van de resultaten van de bevraging gingen de socio-economische partners aan de slag om projecten op maat te ontwikkelen. Ontdek ze hier

Pin It on Pinterest

Shares
Share This