STAP 2: CONCLUSIES VAN DE MARKTBEVRAGING

WAT LEREN WE UIT DE MARKTBEVRAGING?

Wat zijn de belangrijkste noden van de maakbedrijven in Limburg? En welke troeven schuiven ondernemers naar voren? Hierbij geven we een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten: 

GROEI

De Limburgse maakbedrijven schatten hun eigen groei de komende jaren beduidend hoger (80%) in dan de markt waarin ze actief zijn. Men ziet een behoorlijk potentieel in export, het aanboren van nieuwe markten of het innoveren van producten of diensten. De exportopportuniteiten worden echter nog onvoldoende benut. Afzetgebieden beperken zich nog te zeer tot de buurlanden.

GLOBALE CONTEXT

Een grote meerderheid van de bevraagden staat open voor samenwerking om hun groei te realiseren. Ondernemers laten zich adviseren door een verscheidenheid aan contacten: collega’s ondernemers, kennisinstellingen, federaties, adviseurs … Bedrijfsleiders hechten nog steeds veel belang aan hun netwerk buiten het bedrijf.

COMPETITIVITEIT

Limburgse maakbedrijven menen veel aandacht te hebben voor hun klanten. Middelgrote ondernemingen vinden hun aanbod niet zo uniek. Vooral grote bedrijven zien kansen tot verbetering in kostefficiëntie. 

Men zoekt technische profielen van diverse opleidingsniveaus met eerder beperkte ervaring. Ondernemers willen investeren in opleiding, coaching en rekrutering.

Er is nood aan een betere afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

DIGITALISERING

Het merendeel van de bevraagde maakbedrijven voelt zich (nog) niet bedreigd door de opkomende digitalisering. Er is nood aan een meer toegankelijke kennismaking met innovatie en een betere introductie van concreet toepasbare technologieën.

Gemiddeld vinkt men een 7-tal innovatiethema’s aan uit een lijst van 20 thema’s.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This