STAP 1: BEVRAGING VAN DE LIMBURGSE MAAKINDUSTRIE

WAT ZIJN DE NODEN VAN DE LIMBURGSE MAAKBEDRIJVEN?

Om een inzicht te krijgen in de noden van de Limburgse maakbedrijven namen de socio-economische partners en het onderzoeksteam het initiatief om een bevraging bij hun leden uit te voeren.

Via deze website polsten we bij de Limburgse maakbedrijven naar hun blik op de toekomst. Maar liefst 217 bedrijfsleiders en leidinggevenden namen 10 minuten de tijd om de online bevraging in te vullen. Om dit resultaat te kaderen, inventariseerden we de volledige Limburgse maakindustrie op basis van NACE-codes. Op een totaal van 1647 maakbedrijven nam er 13% deel aan onze bevraging.

Een kleine kanttekening: een analyse van het bereik in functie van de grootte van de maakbedrijven leert ons dat we met de bevraging vooral de grotere bedrijven bereikten. Om de vele kleine ondernemingen te bereiken zal een extra inspanning nodig zijn.

tabel bedrijfsgrootte

ONDERZOEKSVRAAG EN CONCEPTUEEL MODEL

Het voornaamste doel van de bevraging was een inzicht te krijgen in de actuele noden van de Limburgse maakbedrijven. Groei is het centrale thema en we onderzoeken hoe de eigen competitiviteit enerzijds en de globale context anderzijds die groei beïnvloeden. Met de zich volop manifesterende vierde industriële revolutie voor ogen, hebben we tevens aandacht voor de attitude van de bedrijven tegenover digitalisering. Dit leidt tot de onderzoeksvraag: “Hoe kunnen Limburgse maakbedrijven competitief blijven en groeien binnen de huidige globale context van digitalisering?” Rond deze vraag stelden we een model op om de marktbevraging verder uit te werken:

schema bevraging

Pin It on Pinterest

Shares
Share This