Selecteren van robotgrijpers

In vele sectoren is een trend waar te nemen naar verdere automatisatie enerzijds en het aanbieden van gepersonaliseerde producten anderzijds. Het selecteren van de meest geschikte harde of zachte grijpers en manipulatoren voor deze vaak heterogene of onbepaalde producten in vorm, gewicht, stijfheid, kwetsbaarheid … vormt een hele uitdaging waarop dit Tetra-project een antwoord probeert te bieden. Om dit project vorm te geven is er nood aan een relevante vertegenwoordiging van alle actoren uit de diverse toepassingsdomeinen. 

 

 

Meer weten? Download hier de infofiche. 

 1. Het uitvoeren van een uitgebreide technologiereview en het opstellen van selectieprocedures voor grijpprincipes, robotgrijpers, sensor- en visiesystemen alsook software voor het bepalen van de optimale grijppositie en trajectplanning.
 2. Het ontwikkelen van een online selectie- en modelleertool op basis van de resultaten uit de eerste doelstelling.
 3. Het uitvoeren van een aantal sectorspecifieke use cases en testen binnen een industriële proeftuin.

Het project zal 2 jaar lopen. De startdatum is gepland voor het najaar van 2018. 

Welke meerwaarde kan een deelname aan het project voor jouw organisatie of bedrijf betekenen?

 • Uitgebreide technologiereview door een onafhankelijke onderzoeksgroep
 • Directe toegang tot ontwikkelde selectieprocedures en bijhorende online tool
 • Directe opvolging en mogelijkheid tot (bij)sturing van het project
 • Mogelijkheid tot het voorstellen van potentiële use cases en/of testen binnen de industriële proeftuin
 • Deelname aan de halfjaarlijkse workshops en projectmeetings
 • Rechtstreeks contact met andere projectpartners (eindgebruikers, ontwerpbureaus, integratoren, technologieleveranciers…)
 • Zichtbaarheid via website, workshops en andere communicatie omtrent het project
 • Zichtbaarheid naar de studenten Industrieel Ingenieur binnen de gezamenlijke opleiding van de KU Leuven en UHasselt
 • Mogelijkheid tot voorstellen van bachelor- en/of masterthesisopdrachten
 • Mogelijkheid voor opvolgtrajecten via onderzoeks- en/of dienstverleningsprojecten

Interesse? Neem contact op met karel.kellens@kuleuven.be en eric.demeester@kuleuven.be voor eind 2017. 

ku leuven campus diepenbeek

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This