Think first!

In software ontwikkeling is testen essentieel, maar het onderhouden en uitvoeren van niet geautomatiseerde test scenario’s is zeer tijdrovend, weinig uitdagend en heeft een hoge kostprijs. Om deze reden zijn bedrijfsmensen op zoek naar hulpmiddelen om dit proces te ondersteunen. Soms voeren zij zelf een beperkte studie uit, veelal beperkt tot één of twee hulpmiddelen, en vanuit hun specifieke context. Vaak hebben ze echter niet de tijd en het budget om hier verder in te gaan. Bovendien is het niet erg efficiënt dat ze telkens opnieuw ‘het warm water uitvinden’.

Meer info

Voorliggend project heeft tot doel bedrijven te helpen een gefundeerde keuze te maken voor het voor hen best geschikte hulpmiddel voor de automatisering van software testing.

Software ontwikkelaars.

Hogeschool UCLL

Pin It on Pinterest

Shares
Share This