Open innovatie en samenwerking

Door bedrijven met elkaar in contact te brengen en synergieën te verkennen, kunnen zaken gerealiseerd worden die voor de individuele bedrijven niet mogelijk zijn. Door open innovatie en een nauwe samenwerking kunnen nieuwe of betere werkmethodes, producten, diensten en markten gecreëerd worden, kortom resulteert dit in een meerwaarde voor elk van de betrokken bedrijven.  Het Innovatiecentrum treedt op als onafhankelijke facilitator in het opzetten en bestendigen van dergelijke economische clusters.

Indien er minstens twee, maar liefst meer partijen geïdentificeerd zijn voor samenwerking, dan kan je dit kenbaar maken via deze website en wordt samen met de verschillende partijen gezocht naar de mogelijke meerwaarden, methodieken en organisatie om de samenwerking op touw te zetten. 

Doelstelling van het project is om economische samenwerkingsverbanden te faciliteren tussen bedrijven, waarbij voor elk van de samenwerkende bedrijven meerwaarde wordt gecreëerd.  VLAIO treedt hierbij op als de facilitator en heeft ook beperkte middelen om externe experten bij dit proces te betrekken voor zover nodig.

Dit project is voor maakbedrijven die op één of andere manier willen samenwerken om elk van hen er beter van te doen worden.

VLAIO initieert de vergaderingen, maar wel op vraag van de bedrijven zelf die willen samenwerken of in aanmerking komen voor samenwerking. Het is dus een bottom-up aangelegenheid vanuit de bedrijven zelf. Moest VLAIO een mogelijke samenwerking spotten, dan zal VLAIO deze bedrijven bevragen en verder initiëren indien wenselijk.

https://www.vlaio.be/nl

Meer weten over dit project? Dat kan via mail naar johan.nijs@vlaio.be

Pin It on Pinterest

Shares
Share This