Living labs

Voor bedrijven in de maakindustrie is het vandaag crucialer dan ooit om producten en processen sneller en vaker te optimaliseren, om zich regionaal te verankeren en internationaal competitief te blijven. Met een gloednieuwe state-of-the-art infrastructuur wil Flanders Make de Vlaamse maakindustrie op verschillende vlakken ondersteunen.

Binnen het SALK-initiatief realiseert Flanders Make met EFRO-middelen nieuwe top-infrastructuur waarmee het living labs opzet samen met en voor bedrijven actief in de automotive, de machinebouw en op het vlak van productietechnologieën. In zo’n living lab ligt de klemtoon op de het testen, demonstreren en marktklaar maken van de innovatie.  

Deze living labs zijn dus test- en ontwikkelingsomgevingen buiten het ontwikkellab, in een realistische context, vaak in een begrensd gebied. Het gaat om samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en gebruikers die nieuwe producten, diensten of businessmodellen ontwikkelen in een realistische context.

Meer info

Binnen de methodiek van living labs kunnen vier activiteiten onderscheiden worden:

  1. Co-creëren, waarbij wisselwerking optreedt tussen producent en gebruiker, steunend op het principe van open innovatie;
  2. Controleren: het ontdekken van nieuwe gebruikersmogelijkheden en marktopportuniteiten;
  3. Experimenteren: implementeren van verschillende scenario’s om het effect ervan te meten;
  4. Evalueren: uiteindelijke beoordeling van producten of diensten.

De primaire doelgroep zijn Vlaamse bedrijven in de maakindustrie maar bij uitbreiding komen tevens bedrijven uit de omliggende landen in aanmerking.

flanders make

financiële steun

Pin It on Pinterest

Shares
Share This