Imcomp

 

Evaluatie en technologietransfer van simulatiesoftware, ontwerpregels en moderne procestechnologieën voor het spuitgieten van vezelversterkte kunststoffen om zo lichtere en mechanisch performantere producten te maken.

De competitiviteit en winstmarge van een productiebedrijf hangt af van de kwaliteit en de performantie van de producten die geleverd worden. Door gebruik te maken van vezelversterkte kunststoffen bestaat de mogelijkheid om lichtere en mechanisch performantere producten te maken. Een aantal hinderpalen staan het gebruik van vezelversterkte materialen bij spuitgietproducten echter in de weg, of zorgen voor een niet optimaal materiaalgebruik. Slecht ontwerp van vezelversterkteproducten kan leiden tot vroegtijdig falen en/of kromtrekken door interne spanningen veroorzaakt door de verdeling van de vezelorientaties doorheen het product. Een slechte of ongelijkmatige koeling tijdens het productieproces kan deze effecten versterken. Ook de oppervlaktekwaliteit laat soms te wensen over door de aanwezigheid van de vezels die zichtbaar zijn aan het oppervlak. Interne slip in de kunststofstroom met nefaste gevolgen voor de oppervlaktekwaliteit treedt hoofdzakelijk op bij natuurlijke vezels. Tenslotte zorgt de hardheid van bijvoorbeeld glasvezels er ook voor dat matrijsoppervlakken en injectieschroeven sneller slijten.

Een aantal recente ontwikkelingen laten echter toe deze moeilijkheden deels of volledig weg te werken. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een doordacht productontwerp ondersteund door simulaties en nieuwe spuitgiettechnieken zoals Variotherm spuitgieten (mogelijks in combinatie met Conformal Cooling). De slijtvastheid van matrijzen kan verbeterd worden door het aanbrengen van slijtvaste coatings.

Bij deze ontwikkelingen stellen zich echter een aantal vragen. Zo is de invloed van Variotherm spuitgieten op de mechanische eigenschappen van vloeilijnen nog niet volledig duidelijk en ook niet bij alle bedrijven gekend. Bovendien blijkt dat deze bedrijven zich ook vaak vragen stellen bij de betrouwbaarheid van de simulatieresultaten. Tijdens dit project worden simulatieresultaten, zoals de vezelorientatie, gevalideerd aan de hand van experimenten, zodat de deelnemende bedrijven een beter zicht krijgen op de betrouwbaarheid van de resultaten.

Meer info 

vlaio

KUL - campus Diepenbeek

cel kunststoffen

propolis

Pin It on Pinterest

Shares
Share This