Blits

De BLITS-aanpak? Die staat voor een probleemoplossing met hoog leerrendement en uitstekende resultaatborging! 

De BLITS-aanpak draagt aanwezige kennis met hoog rendement over en zorgt voor een kruisbestuiving die een innoverend proces op gang brengt. Het leren gebeurt in een zorgvuldig samengestelde werkgroep, waarin de deelnemers samen een bestaand probleem op de werkvloer aanpakken onder begeleiding van een facilitator, en alzo een leerproces doorlopen.

De facilitator kan een externe consultant of een interne medewerker zijn, of ze kunnen werken in duo. De facilitator is niet de ultieme kennisdeskundige over het gekozen onderwerp, maar wel de animator van het groepsgebeuren. Hij/zij ondersteunt het vinden, opbouwen, overdragen en delen van kennis. Kortom: de facilitator zorgt ervoor dat de deelnemers leren terwijl ze werken aan de oplossing van hun probleem. Klassieke opleidingen (waarvan het rendement vaak laag is) worden dus vervangen door leerteams, waarin kennis onder begeleiding samengebracht, gedeeld en ontwikkeld wordt. Tevens is er aandacht om het geleerde door te geven en het leerrendement te meten.

Deze aanpak is reeds in talloze organisaties en bedrijven met succes toegepast: zeer hoog leerrendement en hoge betrokkenheid van de deelnemers, met een uitstekende borging van de resultaten: Gunther Bakeries, Jacques IJs, Brouwerij Martens, Vorsselmans, Profel, Royal Academy (Belgisch Leger), De Touter,..

Meer info

  1. het BLITS-project rond het schrijven van instructiefiches bij Kim’s Chocolates in Tienen. De afgelopen jaren waren door externe consultants instructiefiches aangemaakt over de productielijnen, die nauwelijks of niet gebruikt werden. Toch was de nood hoog. Het BLITS-team, samengesteld uit operatoren, heeft in een recordtijd zelf nieuwe fiches ontworpen, op maat van de gebruiker. Fiches die nu effectief druk worden gebruikt.
  2. Bij een bedrijf kon de afval van producten op 1 productielijn met 60% verminderd worden.
  3. Een SMEDproject bij een bedrijf dat tijdens de looptijd van het project uitgemond is een communicatieproject.
  4. Bij Vorsselmans in Loenhout werd het aanslepende probleem van een acuut plaatsgebrek in het magazijn door een BLITS-team aangepakt, hetgeen tot een gedragen, duurzaam resultaat leidde. 
  5. In een Brussels bedrijf werd een probleem van klantvriendelijkheid door een intern team BLITS-matig aangepakt, hetgeen duidelijk tot een betere klantrelatie leidde. 

BLITS gaat uit van de kracht van een lerend team, dat onder deskundige begeleiding van een facilitator en met als leidraad een zorgvuldig gekozen probleem, zijn eigen leerproces definieert, pla  ook al bestaat er nog geen leercultuur of een leerrijke omgeving. Het kan voor alle medewerkers, ook voor laag- en kortgeschoolden, die vaak uit de andere opleidingsboten vallen.

BLITS

Hogeschool UCLL

Pin It on Pinterest

Shares
Share This