Ad usum navigantium

Nieuwe internationaal bestaande technologie omtrent mobiele robotplatformen en autonome kaartopbouw evalueren en overbrengen naar de Vlaamse industrie om de concurrentiepositie te verbeteren. 

Vandaag zien we met de opkomst van mobiele robots in ons dagelijks leven dat navigatie in een gestructureerde omgeving steeds relevanter wordt. De eerste noodzakelijke stap om tot navigatie te kunnen komen, is de schatting van je locatie. Deze locatie kan worden bepaald op basis van verschillende sensortechnologieën zoals GPS/GNSS of laser. Veel sub-centimetrische technologieën maken gebruik van een op voorhand opgemaakte kaart van de omgeving. De belangrijkste uitdaging bestaat erin om de juiste sensortechnologieën optimaal te combineren om enerzijds een kaart van de omgeving op te bouwen en anderzijds (op basis van deze kaart) je locatie te bepalen.

Dit project tracht deze nieuwe internationaal bestaande technologie over te brengen naar de Vlaamse industrie om op die manier hun concurrentiepositie te verbeteren. De doelgroepen van dit project bevinden zich in de logistieke sector, de bouwsector en de landbouwsector, en meer specifiek: de logistieke integratoren, scheepvaartbedrijven, werfbeheerders of architecten en agrarische bedrijven. Al deze sectoren zijn samen goed voor ongeveer 15% van het bbp in België en omvatten naar schatting 12.000 Vlaamse KMO-bedrijven.

Meer info

KUL - campus Diepenbeek

Pin It on Pinterest

Shares
Share This