Ontdek de projecten

Hieronder vind je tal van projecten terug die de nieuwe maakcommunity momenteel onderneemt in Limburg. De bedoeling van deze projecten is om de vele maakbedrijven in het Limburgse te helpen met de stap naar een slimme maakindustrie. De community helpt je bij de ondersteuning van en biedt een klankbord voor jouw plannen.

Ervaringsuitwisseling in werkgroepen

KMO-bedrijfsleiders die de ambitie hebben om de komende jaren sterk te groeien komen een zestal keren per jaar samen in een werkgroep met 12 tot 15 andere KMO-bedrijfsleiders. Lees meer…

Netwerken

Netwerken geeft meerwaarde op ieder bedrijfsniveau. Het uitwisselen van kennis, ervaring en contacten binnen eigen strategische focus of vakdomein leidt veelal tot betere beslissingen en verrassende inzichten. Lees meer…

Bedrijfseconomische adviesverlening

Samen met een bedrijfsadviseur worden in functie van het thema een aantal gesprekken gevoerd en wordt gewerkt aan een businessplan/groeiplan. Lees meer…

Internationalisatie

Door de toenemende globalisering is internationalisatie voor veel bedrijven een must om te groeien en op lange termijn zelfs een voorwaarde om te kunnen overleven. Lees meer…

Versnellingstafels

Heb je een concept of idee dat je al langer wil realiseren maar kom je er niet toe? Het bundelen van competenties en ervaring biedt een mogelijkheid om je plannen dichter bij de markt te brengen. Lees meer…

Blits

Begeleid leren in een zorgvuldig samengestelde werkgroep, waarin de deelnemers samen een bestaand probleem op de werkvloer aanpakken onder begeleiding van een facilitator, en alzo een leerproces doorlopen. Lees meer…

Innovatie-Maat

Workshops en begeleiding op maat van je bedrijf binnen een lerend netwerk, met het oog op concrete toepassingen van innovatieve technologie en werkmethodes. Lees meer…

T2-Imaginnovation

Talent en Technologie. Dat zet de T2-campus letterlijk in de etalage. Vanaf september 2018 zullen er dagelijks zo’n 1.300 trainees deelnemen aan inspirerende technologiemodules en ‑projecten. Lees meer…

Factories of the Future

Het actieplan Made Different helpt bedrijven aan de hand van 7 sleuteltransformaties te evolueren naar Factories of the Future. Dit traject is een doorgedreven individuele begeleiding. Lees meer…

Living Labs

Test- en ontwikkelingsomgevingen buiten het ontwikkellab, in een realistische context, vaak in een begrensd gebied, met state-of-the-art toestellen. Lees meer…

Ad usum navigantium

Nieuwe internationaal bestaande technologie omtrent mobiele robotplatformen en autonome kaartopbouw evalueren en overbrengen naar de Vlaamse industrie om de concurrentiepositie te verbeteren. Lees meer…

Think First

In software ontwikkeling is testen essentieel, maar het onderhouden en uitvoeren van niet geautomatiseerde test scenario’s is zeer tijdrovend, weinig uitdagend en duur. Think First biedt ondersteuning. Lees meer…

Limburg makes it

Een leidinggevend analytisch en elektrisch testlab dat over een uitgebreide waaier aan testcapaciteiten beschikt en volledig uitgeruste chemische labs staan ter beschikking voor organische en polymeersyntheses op maat. Lees meer…

Imcomp

Evaluatie en technologietransfer van simulatiesoftware, ontwerpregels en moderne procestechnologieën voor het spuitgieten van vezelversterkte kunststoffen om zo lichtere en mechanisch performantere producten te maken. Lees meer…

Tweede leven voertuigbatterijen

Economische, milieutechnische en gridspecifieke impact van een tweede leven voor elektrische voertuigbatterijen als buffers. Lees meer…

Makerspace

Makerspace @ PXL/UHasselt is een open, multidisciplinair, technologisch ‘maaklabo’ waar jong en oud met technologieën kunnen experimenteren en begeleide technologieworkshops, -bijscholingen of -cursussen kunnen volgen. Lees meer…

Smart factory

Multidisciplinair Living Lab Industrie 4.0 met integratie van smart production, logistics en een visualisatie en/of een BI-systeem. Lees meer…

1-op-1-begeleiding bij groei door innovatie

Ondersteuning bij strategisch belangrijke stappen in de levensloop van een bedrijf door middel van interactieve workshops, matchmaking met experten en kennisinstellingen en subsidiebegeleiding. Lees meer…

Open innovatie en samenwerking

Door bedrijven met elkaar in contact te brengen en synergieën te verkennen, kunnen zaken gerealiseerd worden die voor de individuele bedrijven niet mogelijk zijn. Lees meer…

Pin It on Pinterest

Shares
Share This