Maak kennis met onze partners

Wie zijn onze partners?

Slimme Maakindustrie werkt samen met diverse partners binnen het vakgebied. Hieronder vind je een overzicht. 

Flanders Make

 

“Flanders Make is het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie. KMO’s en grote bedrijven uit heel Vlaanderen vinden bij hen betrouwbare steun voor al hun onderzoeksnoden en innovatietrajecten. In de  living labs kunnen bedrijven hun nieuwste technologische ontwikkelingen in reële gebruiksomstandigheden testen. Ze krijgen ook de kans om kennis te maken met de nieuwste productietechnologieën die nodig zijn om mee te springen op de trein van Industrie 4.0.

Door structureel samen te werken met de onderzoeksdepartementen van 5 Vlaamse universiteiten en sterk in te zetten op Europese projecten, bouwden ze een onderzoeksnetwerk op topniveau uit. Het state-of-te-art testinfrastructure staat altijd ter beschikking om nieuwe methodes en technologiën te valideren en te demonstreren. Zo dragen ze bij aan de ontwikkeling van slimme producten en processen om de voertuigen, machines en fabrieken van de toekomst te realiseren en dat samen met de maakindustrie.”

Ger van den Kerkhof
Sales & Marketing Manager
ger.vandenkerkhof@flandersmake.be
+32 497 43 82 47

VLAIO Team Bedrijfstrajecten

“Als ondernemer kan je terecht bij VLAIO Team Bedrijfstrjacten voor een confidentiële en kosteloze begeleiding van je innovatieprojecten: het zoeken van partners (kennis en expertise), bespreken van subsidiemogelijkheden en begeleiden bij de aanvraag…

 Maar ook expertise rond intellectueel eigendom, facilitering van samenwerkingen met andere bedrijven en begeleiding bij het vermarkten van je innovatie. Met het Limburgs project Innovatie-Maat verlaagt VLAIO Team Bedrijfstrajecten de drempel naar de introductie van innovatieve technologieën en methodologieën door de organisatie van infosessies en workshops en sensibilisering van samenwerking. De inhoudelijke invulling van de activiteiten onder Innovatie-Maat wordt afgestemd op de interesses van de bedrijven die uit de bevraging blijken.”

Hans Versmissen 
Innovatieadviseur 
hans.versmissen@vlaio.be 
+32 11 29 20 92 

 

https://www.vlaio.be/nl

Unizo Limburg

“UNIZO Limburg wil ook voor de ondernemers in de maakindustrie de onmisbare partner zijn en meewerken aan het creëren van de juiste randvoorwaarden om elke KMO volgens eigen wensen en behoeftes te kunnen laten groeien.

UNIZO doet dit door belangenbehartiging, netwerking en adviesverlenging. UNIZO Limburg behartigt de belangen van ondernemers bij de overheid, bij de sociale partners en in de media en de publieke opinie. Via belangenbehartiging, advies, begeleiding en informatie werken we aan een ondernemersvriendelijk beleid in onze provincie.

UNIZO Limburg wordt ondersteund door een team van 25 gemotiveerde en deskundige medewerkers. Toch zijn het vooral de ondernemers zelf die de kracht van onze organisatie uitmaken. We garanderen uw inbreng via zowel de lokale en regionale ondernemersverenigingen als via de 125 aangesloten sectororganisaties. Bij UNIZO Limburg hebben de leden-ondernemers altijd het eerste en het laatste woord.”

Patrick Buteneers
Adjunct-Directeur
patrick.buteneers@unizo.be
+32 496 10 17 69

unizo limburg

Sirris

“Ons collectief centrum van en voor de technologische industrie ondersteunt bedrijven bij het uitwerken, testen en effectief doorvoeren van technologische innovaties. Met de deelname aan het initiatief slimme maakindustrie willen we vanuit onze vesting in Diepenbeek Limburgse maakbedrijven stimuleren en helpen bij het introduceren van nieuwe technologieën in hun bedrijf.

Sirris biedt bedrijven ondersteuning om technologische innovaties uit te werken, te testen en effectief door te voeren. In samenwerking met onze experts en met behulp van onze hightech infrastructuur kan je alle mogelijkheden van nieuwe technologieën uitgebreid verkennen. Zo maak je de juiste technologische keuzes en vertaal je innovatie vlot in vermarktbare producten en diensten.”

Jan Kempeneers 
Project Engineer
jan.kempeneers@sirris.be 
+32 498 91 94 85

Sirris logo

Voka - KvK Limburg

“Voka – KvK Limburg speelt in op de noden van de maakindustrie in Limburg door sterk in te spelen op internationalisatie, maar ook innovatie. De brug tussen beiden kan  immers het verschil maken.

Nadenken over je strategie vanuit een 360° perspectief, rekening houdend met de globale en disruptieve markt is zelfs een vereiste om in de toekomst te kunnen overleven.

Voka – KvK Limburg smeedt sterke samenwerkingsverbanden, zowel cross-border als cross-sectoraal. Door wetenschappelijke kennis en netwerken te verbinden met business netwerken in de wereld kunnen we als Limburgse ondernemer het verschil maken. Wij willen onze ondernemers wakker maken én houden door de eerste en meest nabije partner te zijn in het bekomen van een toppositie in de wereldmarkt. We willen dit doen door hen aan te zetten om samen te werken, te delen en te denken.”


Cathérine Dreesen

Directeur internationalisatie & innovatie
catherine.dreesen@voka.be
+32 477 61 82 62

Voka Limburg

Vkw Limburg

“Als netwerk dat de Limburgse bedrijven verbindt, hun belangen verdedigt en ondernemen versterkt geeft VKW Limburg iedere dag gestalte aan de ambitie van het behoud en de uitbouw van een sterke en innovatieve maakindustrie in Limburg.

De werking van VKW Limburg is sector overschrijdend en zet sterk in op het verbindende karakter. Dat gebeurt tijdens jaarlijks een 300-tal grote en kleinere bijeenkomsten gericht op eindbeslissers, waaronder bv. 16 werkgroepen die maandelijks vergaderen. Zo’n werkgroep brengt collega-ondernemers rond de tafel in een open en gemoedelijke sfeer om te leren, te debatteren en ervaringen te delen rond actuele thema’s uit de bedrijfspraktijk. Thema’s als industrie 4.0, inspelen op digitalisering, … promoten en stimuleren ze actief bij hun leden.”

Johan Schildermans
Manager belangenverdediging
johan.schildermans@vkwlimburg.be
+32 11 24 95 09

logo vkw limburg

Hogeschool UCLL

 

“Studenten, docenten en onderzoekers van de hogeschool UCLL werken samen met bedrijven uit de regio aan onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en bouwen alzo samen nieuwe kennis op.

De onderzoekers van UCLL QUADRI werken bij voorkeur op maat en op vraag van bedrijven aan collectieve onderzoeksprojecten, subsidieprojecten, contractonderzoeken en laagdrempelige adviesopdrachten.  Bedrijven uit de maakindustrie kunnen samen met UCLL participeren aan (inter)nationale subsidieprojecten en maken alzo kennis met het internationaal netwerk van UCLL.

Professionaliseringsmogelijkheden worden aangeboden via navormingen, lerende netwerken, seminaries en bedrijfsopleidingen op maat.  In het bijzonder bieden een 4-tal expertisecellen specifiek voor de maakindustrie een meerwaarde: ITECH op vlak van Big Data, IoT, automatisering en industriële netwerken;  Energy op vlak van energiebesparing, het gebruik van hernieuwbar energiebronnen en Smart Grids, Business Innovation op vlak van strategiebepaling en innovatieve marketing; Ed+ict op vlak van digitaal leren.  De Techniek & Wetenschapsacademie sensibiliseert jongeren om te kiezen voor STEM studierichtingen en STEMberoepen.”

Pieter Willems
Onderzoeksverantwoordelijke ITech
pieter.willems@ucll.be
+32 478 17 98 59

Hogeschool UCLL

 

Universiteit Hasselt

“Het instituut voor Materiaalonderzoek bundelt de chemische, fysische en engineering activiteiten van UHasselt.

Ze beschikken over een zeer uitgebreide analyse-infrastructuur, die ook ter beschikking van maakbedrijven wordt gesteld, waaronder infrastructuur voor: solar cell reliability, sensorontwikkeling, batterij testing, verpakkingen, enz. Maakbedrijven met een specifiek probleem bv. in de productie-omgeving, worden hier gericht en efficiënt geholpen.

UHasselt beschikt ook binnen een aantal onderzoeksgroepen over expertise over topics zoals: remote operations, robotisering, oppervlaktebehandeling-coating, 3d-printing en kunststofverwerking.”

Lieve De Doncker 
Business Developer imo-imomec
lieve.dedoncker@uhasselt.be
+32 491 90 36 05 

Hogeschool PXL

 

“Hogeschool PXL staat Limburgse bedrijven uit de maakindustrie met hands-on advies bij in hun technologieverkenning op het snijvlak van toegepaste informatica, elektronica-ICT, robotica en energie-efficiënte machines en/of gebouwen.

We vertalen specifieke vragen en businessideeën naar concrete studenten- of onderzoeksprojecten waarin ondernemers in cocreatie met onze studenten, lectoren en onderzoekers aan de slag gaan. Voor starters en groeibedrijven biedt onze Makerspace samen met UHasselt in Diepenbeek de ideale setting om ideeën om te zetten in een prototype. Maar ook voor rapid prototyping, optimalisatie van supplychains tot diverse aspecten van innovatief en lean ondernemen bieden onze onderzoekers oplossingen op maat.”

Marleen Schepers
Departementshoofd PXL-Tech
marleen.schepers@pxl.be
+32 11 77 50 11 /+32 477 54 21 14

logo PXL

KU Leuven - Campus Diepenbeek

“De KU Leuven heeft verschillende Technologieclusters (bijv. Werktuigkunde of Materiaalkunde), die  thema’s behandelen die zeer actueel zijn voor de maakindustrie.

De KU Leuven heeft o.a. een Technologiecampus in Diepenbeek.

De volgende thema’s, welke door de Limburgse maakbedrijven werden aangegeven als zijnde relevant, worden actief behandeld binnen de KU Leuven Technologiecampus Diepenbeek:

  • Industriële visietoepassingen, Flexibele automatisering en Robotisering binnen de Onderzoeksgroep ACRO – Automatisering en Visietoepassingen.
  • Kunststofverwerking binnen de onderzoeksgroep Cel Kunststoffen.
  • Paperless factory, Remote Operations, Simulaties en Predictive Tools binnen de Onderzoeksgroep CAD2CAM.”

Karel Kellens 
Technologiecluster Werktuigkundige Industriële Ingenieurstechnieken
karel.kellens@kuleuven.be 
+32 495 69 51 76

KUL - campus Diepenbeek

T2-Campus

“Talent en Technologie. Dat zet de T2-campus letterlijk in de etalage. Vanaf september 2018 zullen er dagelijks zo’n 1.300 trainees, van jong tot oud, deelnemen aan inspirerende technologiemodules en  projecten. Het wordt een campus voor leerlingen, werknemers, werkzoekenden en ondernemers. Een inspirerende plek die technologie ademt. Voor innovatieve vakmannen en  vrouwen en iedereen die met hen wil samenwerken.

Het startaanbod focust op 4 clusters:

  • Elektronica, Elektriciteit, Maintenance
  • ICT , Gaming, Design & 3D
  • (new) Energy, Heating & cooling
  • (new) Materials, Metal, Wood, Construct

Om de groeikansen van de Limburgse Maakbedrijven te verhogen, willen we meer goed opgeleide technische profielen laten doorstromen naar de arbeidsmarkt. Dit doen we door de instroom in technische opleidingen te verhogen en de inhoud van de opleidingen beter af te stemmen op de noden van de bedrijven.”

Ruben Camps
Verantwoordelijke projectbureau 
Projectleider T2-Imaginnovation 
ruben.camps@T2-campus.be 
+32 479 22 04 83

t2-campus

LRM

“De Limburgse investeringsmaatschappij LRM verschaft risicokapitaal aan Limburgse maakbedrijven die willen groeien en die werken aan innovatieve product – en procesverbeteringen.

Op die manier wil LRM het economisch weefsel in onze regio versterken en maakbedrijven helpen om duurzame jobs te creëren. Het overzicht van de noden die uit de marktbevraging komen is voor ons om twee redenen interessant: het is nuttig om de investeringscriteria van LRM beter af te stemmen op de noden van de Limburgse maakbedrijven. Anderzijds kunnen we gerichter op zoek gaan naar toekomstgerichte investeringsopportuniteiten in de slimme maakindustrie.”

Lieven De Jonge
Head of Smart Manufacturing 
l.dejonge@lrm.be 
+32 11 24 68 04

 LRM

POM Limburg

“Via communityformatie en projectwerking ondersteunt POM Limburg de maakindustrie omdat deze sector van groot belang is voor de huidige en toekomstige Limburgse economie.

POM Limburg werkt, samen met de Ondernemersclubs en complementair aan andere stakeholders, aan een community rond de maakindustrie om initiatieven en projecten uit te voeren op het niveau van de bedrijventerreinen. Op dit concreet schaalniveau realiseert POM Limburg een platform voor de realisatie van industrie 4.0. Centrale doelstellingen hierbij zijn innovatie, digitalisering en de creatie van netwerken.”

Eric Pass
Speerpuntmanager Maakindustrie
eric.pass@pomlimburg.be
+32 11 300 145

POM Limburg

Ondernemersplatform Limburg

“Het Ondernemersplatform Limburg faciliteert het platform ‘Slimme Maakindustrie’. Via de website www.slimmemaakindustrie.be stelt men informatie, agenda’s en projecten van de partners voor de maakbedrijven in de provincie ter beschikking.”

Mark Vanlook 
Directeur 
mark.vanlook@oplim.be 
+32 495 58 71 65

Pin It on Pinterest

Shares
Share This