Ben jij mee met de nieuwe maak?

Stoomkracht, elektrische aandrijving, automatisering: 250 jaar en drie industriële revoluties in een notendop. Maar ben je ook mee wanneer het gaat over 3D-printing, digital twins, artificial intelligence en virtual reality? Deze termen behoren tot Industrie 4.0, de onvermijdelijke samensmelting van industrie en digitalisering. Zonder het goed en wel te beseffen, staan we aan de vooravond van een nieuw tijdperk.

Als Limburgs maakbedrijf wil je deze hoogtechnologische trein uiteraard niet missen! Daarom trekken POM Limburg en haar partners naar 5 Limburgse regio’s, waar ze telkens 5 dagen op 5 verschillende locaties vertoeven. Daarbij bespreken we 5 onderwerpen en presenteren 5 Limburgse bedrijven hoe zij reeds de vruchten plukken van Industrie 4.0. Tijdens inspiratiesessies nemen experts ter zake het woord. Op het aansluitende netwerkmoment kunt u ervaringen uitwisselen met andere maakbedrijven. Geïnspireerd? U kan er ook meteen contacten leggen met overheidsorganisaties en kennisinstellingen. Zij bieden u de mogelijkheid om meteen de eerste stappen te zetten. Op die manier bundelen industrie, onderwijs en overheid de krachten om samen de transitie naar Industrie 4.0 

De eerstvolgende editie vindt plaats van 25 t.e.m. 29 november op 5 verschillende locaties in het Maasland. Check regelmatig deze pagina voor de laatste nieuwe info. 

Programma-overzicht editie Maasland

MAANDAG 25 NOVEMBER - INTRODUCTIE TOT DE NIEUWE MAAK

WAAR?                 Nelissen Steenfabrieken, Kiezelweg 458-460, 3620 Kesselt-Lanaken
WANNEER?         Maandag 25 november, 16:30 – 21 uur

PROGRAMMA

16:30 uur     Ontvangst en aanmelding. Gelieve tijdig aanwezig te zijn.

17:00 uur     POM Limburg als versneller van de transitie naar Industrie 4.0 – door dhr. Tom Vandeput, voorzitter POM Limburg

Korte uitleg over activiteiten van POM Limburg en werking van het Platform Maak Limburg, inclusief toelichting over het event. 

17:15 uur     Industrie 4.0: een stand van zaken – door dhr. Dirk Torfs, CEO Flanders Make

Toelichting over Industrie 4.0 en de daarmee gerelateerde activiteiten van Flanders Make. Aan de hand van concrete cases zal er een beeld worden geschetst over hoe Industrie 4.0-gerelateerde technologieën reeds worden toegepast in Vlaamse/Limburgse bedrijven. Ook zal de rol en dienstverlening van Flanders Make worden verduidelijkt. 

17:45 uur     Arbeidsmarkt 4.0, door dhr. Fons Leroy, voormalig directeur VDAB

Toelichting over de verschuiving die er op de arbeidsmarkt ontstaat ten gevolge van verschillende factoren en hoe we daar op in kunnen spelen. Digitalisering, vergrijzing, globalisering, duurzaamheid, etc. zorgen ervoor dat we op een andere manier met werknemers dienen om te gaan. Levenslang leren en duaal leren zijn slechts twee voorbeelden van een nieuwe aanpak om ervoor te zorgen dat de deelnemers aan de arbeidsmarkt over de juiste competenties beschikken. 

18:15 uur     Innovatie in een productieomgeving, door dhr. Burt Nelissen, gedelegeerd bestuurder en dhr. Paul Sino, operationeel manager
Nelissen Steenfabrieken

Innovatie, co-creatie en duurzaamheid vormen de drie belangrijkste pijlers voor het familiebedrijf Nelissen, dat bijna een eeuw bakstenen produceert. Hoe deze pijlers in de praktijk binnen het bedrijf worden omgezet vormt het onderwerp van deze bijdrage. 

18:45 uur     Welkomstwoord showroom Nelissen Steenfabrieken door dhr. Carlos Jorissen, gedelegeerd bestuurder, gevolgd door rondgang showroom op eigen tempo. 

Rondleiding in de nieuwe toonzaal van het bedrijf. Deze toonzaal bevat een museale route waarbij de bezoeker de baksteen als kunstobject ontdekt in de echte en de virtuele realiteit en waar de traditionele, tastbare toonzaal gecombineerd wordt met de digitale wereld. De bezoekers worden ondergedompeld in een digitaal getinte ‘customer experience journey’. 

19:15 uur     Netwerkmoment met een hapje en een drankje

DINSDAG 26 NOVEMBER - MENSGERICHTE AUTOMATISERING

WAAR?                Scholengemeenschap Mosa-RT/Mosa-IC, Weertersteenweg 135a, 3680 Maaseik
WANNEER?         Dinsdag 26 november, 17:15 – 21 uur

PROGRAMMA

17:15 uur     Ontvangst en aanmelding. Gelieve tijdig aanwezig te zijn.

17:30 uur     POM Limburg als versneller van de transitie naar Industrie 4.0 – door dhr. Eric Pass, speerpuntmanager maakeconomie POM Limburg

Korte uitleg over activiteiten van POM Limburg en werking van het Platform Maak Limburg, inclusief toelichting over het event. 

17:45 uur     Samenwerking mens en robot – door dhr. Karel Kellens, Professor KU Leuven, technologiecluster campus Diepenbeek

ACRO staat voor Automation, Computer Vision en Robotics. Deze sessie gaat dieper in op de nieuwe ontwikkelingen omtrent het gebruik van robots en cobots (collaboratieve robots) in samenwerking met operatoren. Concrete onderzoeksprojecten worden toegelicht, dewelke momenteel lopende zijn in het ACRO-technologiecentrum op het Wetenschapspark te Diepenbeek.  

18:15 uur     Automatisering van administratieve taken – door dhr. Thomas van Turnhout en dhr. Koen van Eijk, Oakwood/Automagica

Heel wat administratieve taken zijn erg repetitief, foutgevoelig of weinig boeiend voor medewerkers. Dit Lommels bedrijf maakt gebruik van slimme software om dergelijke bedrijfsprocessen te automatisering. Aan de hand van concrete cases zullen er voorbeelden worden gegeven over hoe nieuwe technologieën zoals Artificial Intelligence en Robotic Process Automation succesvol worden ingezet voor praktische problemen bij verschillende bedrijven in België. 

18:45 uur     The future of education – door dhr. Ruud Dullens, directeur BlueTea

Toelichting over de mogelijkheden die virtuele simulaties, virtual reality en serious gaming bieden om gecompliceerde opleidingsmaterie toegankelijk te maken en dit bovendien nog eens veilig en kostenbesparend. 

19:15 uur     De school van morgen – door dhr. Erik Peeten, algemeen coördinerend directeur Mosa-IC

 Het innovatiecentrum op campus Mosa-RT biedt een ruimte waar leerlingen innovatie beleven en waar samenwerking met partners een win-winsituatie creëert. Binnen dit nieuwe concept gaan leerlingen, leerkrachten en mensen uit het werkveld samen op zoek naar vernieuwende technieken in een wereld die aan een hoog tempo evolueert. Hoe integreert Mosa-RT deze nieuwe technieken? Welke competenties worden er aangeleerd aan de werknemers van morgen? Welke middelen hebben scholen ter beschikking? Hoe kunnen bedrijven en scholen vernieuwend samenwerken?  

19:45 uur     Netwerkmoment met een hapje en een drankje

WOENSDAG 27 NOVEMBER - 3D-PRINTING EN COBOTS

WAAR?                Esma, Leemkuilstraat 1, 3630 Maasmechelen
WANNEER?         Woensdag 27 november, 16:30 – 21 uur

PROGRAMMA

16:30 uur     Ontvangst en aanmelding. Gelieve tijdig aanwezig te zijn. 

17:00 uur     POM Limburg als versneller van de transitie naar Industrie 4.0 – door dhr. Eric Pass, speerpuntmanager maakeconomie POM Limburg

Korte uitleg over activiteiten van POM Limburg en werking van het Platform Maak Limburg, inclusief toelichting over het event. 

17:15 uur     3D-printing: een stand van zaken – door dhr. Pieter Machtelinckx, marketing & communications, Flam3D

Flam 3D is een non-profit platform voor alle belanghebbenden die actief zijn in 3D-printen of additive manufacturing (AM). Er zal ook een overzicht worden gegeven van de stand van zaken van de verschillende AM-technologieën, alsook voorbeelden van commerciële toepassingen. 

17:45 uur     Het gebruik van cobots in productieomgevingen – door dhr. Maurits van der Lande, accountmanager Gibas Automation

Complete productieautomatiseringen gaan niet vaak meer zonder robotica. Flexibele processen, verantwoorde investeringen en snelle implementaties zijn de uitgangspunten. Als verdeler van ondermeer cobots weet Gibas u te vertellen hoe deze best worden ingezet in een productieproces en hoe cobots aanvullend kunnen samenwerken met operatoren. 

18:15 uur     Opportuniteiten en valkuilen van 3D-printing – door dhr. Tom Castermans, eigenaar Tenco DDM

Tenco DDM is een bedrijf uit Genk dat reeds sinds 2008 actief is in het aanbieden van 3D-printinggerelateerde diensten, inclusief afwerking en oppervlaktebehandeling. Dankzij de verschillende soorten 3D-printingtechnologieën die Tenco DDM aanbiedt, kunnen zij een goed beeld geven over het potentieel, maar ook de beperkingen. 

18:45 uur     Innovatief produceren met 3D-printing en cobots – door dhr. John Spronck, zaakvoerder Esma

19:15 uur     Netwerkmoment en rondleiding, met een hapje en een drankje

DONDERDAG 28 NOVEMBER - FACTORY OF THE FUTURE

WAAR?                Sappi, Montaigneweg 2, 3620 Lanaken
WANNEER?         Donderdag 28 november, 12 – 18 uur

AANDACHT! Zeker inschrijven omwille van veiligheidsaspecten. Enkel degenen die zich vooraf hebben ingeschreven kunnen deelnemen aan dit programma. 

PROGRAMMA

12:00 uur    Ontvangst met broodjes. Gelieve tijdig aanwezig te zijn.

13:00 uur    Verwelkoming Sappi/POM Limburg als versneller van de transitie naar Industrie 4.0 – door dhr. Eric Pass, speerpuntmanager maakeconomie POM                         Limburg

Korte uitleg over activiteiten van Sappi en POM Limburg en werking van het Platform Maak Limburg, inclusief toelichting over het event. 

13:20 uur     Hoe maak ik mijn bedrijf futureproof? – door dhr. Geert Jacobs, Expert Innovation, Agoria

Met het MadeDifferent-programma van Agoria, Sirris en partners zijn er reeds een dertigtal bedrijven Factory of the Future geworden. Wat zijn de volgende stappen die u kan zetten en welke begeleiding kan u daarbij verwachten? 

13:40 uur     General Introduction Industry 4.0 – door mevr. Anje Van Vlierberghe, Expert Innovation Center of Expertise, Agoria

Wat is de insteek van het MadeDifferent-programma in de context van Industrie 4.0? Welke zijn de 7 transformatiedomeinen die tot een Factory of the Future award leiden? Hoe pakt u dit evenwichtig aan? 

14:10 uur     Smart Manufacturing – door dhr. Sven De Troy, Senior Engineer Smart and Digital Factory, Sirris

Lotgroottes worden kleiner, producten complexer… Welke zijn de technologieën die kunnen toegepast worden om deze uitdaging efficiënt aan te pakken? 

14:40 uur     Korte pauze

15:00 uur     Industrial Automation – door dhr. Patrick Gielis, CEO Beckhoff & voorzitter stuurgroep Factory Automation BG Industrial Automation

Inspiratie en oplossingen vanuit de Bedrijfsgroep Industrial Automation rond Smart Manufacturing & Advanced Manufacturing Technologies 

15:15 uur     Use case Factory of the Future winner BORIT – Advanced Manufacturing – door dhr. Erwin Hoebrechts

16:00 uur    Sappi start aan de volgende 50 jaar Sappi, met rondleiding – door mevr. Irmgard Pinxt, communications & facility manager Sappi

Aansluitend: netwerkmoment

VRIJDAG 29 NOVEMBER - ENERGIETRANSITIE

WAAR?                Intellisol, Maastrichtersteenweg 163, 3680 Maaseik
WANNEER?         Vrijdag 29 november, 12 – 16 uur

PROGRAMMA

12:00 uur     Ontvangst met broodjes. Gelieve tijdig aanwezig te zijn. 

13:00 uur     POM Limburg als versneller van de transitie naar Industrie 4.0 – door dhr. Eric Pass, speerpuntmanager maakeconomie POM Limburg

Korte uitleg over activiteiten van POM Limburg en werking van het Platform Maak Limburg, inclusief toelichting over het event. 

13:15 uur     Flanders as a smart energy region – door mevr. Heidi Lenaerts, accountmanager Flux50

Flux50 brengt duidelijkheid in de wereld van innovatieve en volledig geïntegreerde energieproducten en -diensten zoals daar zijn: energy harbors, microgrids, multi-energy solutions, energy cloud platforms en intelligent renovation. Flux50 brengt als organisatie relevante spelers uit de industrie, onderwijs en overheden samen en ondersteunt hen inzake projectwerking, netwerking en kennisuitwisseling. 

13:45 uur     Onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen – door dhr. Michaël Daenen, Professor UHasselt, onderzoeksgroep ESE

ESE staat voor Energy Systems Engineering. Deze groep onderzoekt de eigenschappen en betrouwbaarheid van energiesystemen. Voorbeelden van dergelijke energiesystemen zijn geavanceerde PV-modules en de interconnectiviteit ervan. De toenemende integratie van hernieuwbare energiebronnen, die van nature verandelijk en moeilijk te voorspellen zijn, vereist een verbeterde flexibiliteit van het elektrische energievoorzieningssysteem. Energieopslag is een potentiële manier om die flexibiliteit aan te bieden. Technologie voor elektrische energieopslag is ook van essentieel belang om de transport- en industriële activiteiten duurzamer te maken. Het batterijonderzoek van EnergyVille bestrijkt de hele waardeketen, van fundamenteel materiaalonderzoek, over celarchitecturen en nieuwe batterijconcepten tot batterijbeheer en systeemintegratie. 

14:15 uur     De waterstofeconomie, door mevr. Isabel François, projectmanager Waterstofnet

14:45 uur     Intelligent energy efficient systems – door dhr. Herman Daniëls, CEO Intellisol

Intellisol is gespecialiseerd in het ontwerpen en installeren van nieuwe energietechnieken waaronder zonnepanelen, geothermie, warmtepompen, relighting en batterijsystemen. Energie-efficiëntie en comfort vormen hierbij de rode draad. Vanuit de praktijkervaring wordt het brede veld van energie-efficiënte systemen voorgesteld. 

15:15 uur     Netwerkmoment en rondleiding in het eerste energiepositieve bedrijvencentrum van Vlaanderen, waarbij je kennis kan maken met de verschillende energiesystemen die door Intellisol worden aangeboden. 

Agoria biedt zowel expertadvies aan als ondersteuning bij het laten groeien van uw bedrijf. Het expertisecentrum People & Organisation ondersteunt ondernemingen bij de ontwikkeling en de uitvoering van hun HR-activiteiten en doet dat vanuit de expertisedomeinen arbeidsmarkt, sociaal overleg, onderwijs en opleiding en reglementering. Daarnaast ondersteunt het maakbedrijven in transitie. Wilt u van een uitdaging een opportuniteit maken en wil u aan de slag rond belangrijke doorbraakdomeinen? Via de #ManufacturingCommunity komt u alles te weten over de diverse bouwstenen, zij die u reeds voorgingen en het ecosysteem waartoe u toegang hebt. Tenslotte ijvert hun beleidscel voor een gunstig ondernemingsklimaat ten behoeve van de technologische industrie in Vlaanderen, door middel van gerichte acties.
DSP Valley is een clusterorganisatie die bedrijven vertegenwoordigt uit het domein van slimme elektronische system en IoT technologie. Door middel van collectieve business development proberen we nieuwe waardeketens te creëren in verschillende domeinen zoals bv. Smart Industry. Door haar uitgebreide netwerk van, hoofdzakelijk technologieleveranciers kan DSP Valley makkelijk faciliteren en ondersteunen bij de creatie van nieuwe bedrijfsconsortia en samenwerkingsverbanden. Daarnaast hebben we ook heel wat ervaring in het zoeken naar financiële ondersteuning en kunnen we, dankzij enkele Europese projecten, ook zelf de nodige financiering aanbieden aan specifieke projecten van lokale KMO’s. KMO’s kunnen bij DSP Valley terecht voor ondersteuning bij hun zoektocht naar een kwalitatieve (technologie)partner. DSP Valley kan helpen om een consortium samen te stellen, de business case helder te krijgen en eventueel bij de zoektocht naar middelen om het project te ondersteunen.
Flanders Make is het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie. KMO’s en grote bedrijven uit heel Vlaanderen vinden bij hen betrouwbare steun voor al hun onderzoeksnoden en innovatietrajecten. In de living labs kunnen bedrijven hun nieuwste technologische ontwikkelingen in reële gebruiksomstandigheden testen. Ze krijgen ook de kans om kennis te maken met de nieuwste productietechnologieën die nodig zijn om mee te springen op de trein van Industrie 4.0. Door structureel samen te werken met de onderzoeksdepartementen van 5 Vlaamse universiteiten en sterk in te zetten op Europese projecten, bouwden ze een onderzoeksnetwerk op topniveau uit. Het state-of-te-art testinfrastructure staat altijd ter beschikking om nieuwe methodes en technologiën te valideren en te demonstreren. Zo dragen ze bij aan de ontwikkeling van slimme producten en processen om de voertuigen, machines en fabrieken van de toekomst te realiseren en dat samen met de maakindustrie.
Binnen Focus Noord vzw bundelen de 6 Noord-Limburgse ondernemersclubs sedert 1993 de krachten. Regelmatig ontmoeten de voorzitters van: de Lommelse Ondernemers Club (LOC), de Verenigde Industriëlen Pelt (VIP), de Breese Economische Stuurgroep (BRES), het Netwerk Ondernemend Hamont-Achel (NOHA), de ondernemingsclub Bocholt, Meeuwen-Gruitrode en Peer (Trioc) en de Ondernemers Hechtel-Eksel elkaar binnen het bestuur van deze vzw. Samen vertegenwoordigen de 6 clubs meer dan 700 Noord-Limburgse ondernemers. Centraal in de werking van Focus Noord staat de bezorgdheid voor het ondernemen en de tewerkstelling in Noord-Limburg. Belangrijke dossiers die hieraan bijdragen kunnen dan ook steeds rekenen op de steun van Focus Noord. Verder vormt Focus Noord het platform voor: het uitwisselen van informatie tussen de clubs, het organisatie van gezamenlijke activiteiten, het netwerken en het bespreken (en bepalen) van gezamenlijke standpunten.
Hogeschool PXL staat Limburgse bedrijven uit de maakindustrie met hands-on advies bij in hun technologieverkenning op het snijvlak van toegepaste informatica, elektronica-ICT, robotica en energie-efficiënte machines en/of gebouwen. We vertalen specifieke vragen en businessideeën naar concrete studenten- of onderzoeksprojecten waarin ondernemers in cocreatie met onze studenten, lectoren en onderzoekers aan de slag gaan. Voor starters en groeibedrijven biedt onze Makerspace samen met UHasselt in Diepenbeek de ideale setting om ideeën om te zetten in een prototype. Maar ook voor rapid prototyping, optimalisatie van supplychains tot diverse aspecten van innovatief en lean ondernemen bieden onze onderzoekers oplossingen op maat.
Het instituut voor Materiaalonderzoek bundelt de chemische, fysische en engineering activiteiten van UHasselt. Ze beschikken over een zeer uitgebreide analyse-infrastructuur, die ook ter beschikking van maakbedrijven wordt gesteld, waaronder infrastructuur voor: solar cell reliability, sensorontwikkeling, batterij testing, verpakkingen, enz. Maakbedrijven met een specifiek probleem bv. in de productie-omgeving, worden hier gericht en efficiënt geholpen. UHasselt beschikt ook binnen een aantal onderzoeksgroepen over expertise over topics zoals: remote operations, robotisering, oppervlaktebehandeling-coating, 3d-printing en kunststofverwerking.
Studenten, docenten en onderzoekers van de hogeschool UCLL werken samen met bedrijven uit de regio aan onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en bouwen alzo samen nieuwe kennis op. De onderzoekers van UCLL QUADRI werken bij voorkeur op maat en op vraag van bedrijven aan collectieve onderzoeksprojecten, subsidieprojecten, contractonderzoeken en laagdrempelige adviesopdrachten. Bedrijven uit de maakindustrie kunnen samen met UCLL participeren aan (inter)nationale subsidieprojecten en maken alzo kennis met het internationaal netwerk van UCLL. Professionaliseringsmogelijkheden worden aangeboden via navormingen, lerende netwerken, seminaries en bedrijfsopleidingen op maat. In het bijzonder bieden een 4-tal expertisecellen specifiek voor de maakindustrie een meerwaarde: ITECH op vlak van Big Data, IoT, automatisering en industriële netwerken; Energy op vlak van energiebesparing, het gebruik van hernieuwbar energiebronnen en Smart Grids, Business Innovation op vlak van strategiebepaling en innovatieve marketing; Ed+ict op vlak van digitaal leren. De Techniek & Wetenschapsacademie sensibiliseert jongeren om te kiezen voor STEM studierichtingen en STEMberoepen.
De KU Leuven heeft verschillende Technologieclusters (bijv. Werktuigkunde of Materiaalkunde), die thema’s behandelen die zeer actueel zijn voor de maakindustrie. De KU Leuven heeft o.a. een Technologiecampus in Diepenbeek. De volgende thema’s, welke door de Limburgse maakbedrijven werden aangegeven als zijnde relevant, worden actief behandeld binnen de KU Leuven Technologiecampus Diepenbeek: Industriële visietoepassingen, Flexibele automatisering en Robotisering binnen de Onderzoeksgroep ACRO – Automatisering en Visietoepassingen. Kunststofverwerking binnen de onderzoeksgroep Cel Kunststoffen. Paperless factory, Remote Operations, Simulaties en Predictive Tools binnen de Onderzoeksgroep CAD2CAM.
De Limburgse investeringsmaatschappij LRM verschaft risicokapitaal aan Limburgse maakbedrijven die willen groeien en die werken aan innovatieve product – en procesverbeteringen. Op die manier wil LRM het economisch weefsel in onze regio versterken en maakbedrijven helpen om duurzame jobs te creëren. Het overzicht van de noden die uit de marktbevraging komen is voor ons om twee redenen interessant: het is nuttig om de investeringscriteria van LRM beter af te stemmen op de noden van de Limburgse maakbedrijven. Anderzijds kunnen we gerichter op zoek gaan naar toekomstgerichte investeringsopportuniteiten in de slimme maakindustrie.
Via community formation en projectwerking ondersteunt POM Limburg de maakindustrie omdat deze sector van groot belang is voor de huidige en toekomstige Limburgse economie. POM Limburg werkt, samen met de Ondernemersclubs en complementair aan andere stakeholders, aan een community rond de maakindustrie om initiatieven en projecten uit te voeren op het niveau van de bedrijventerreinen. Op dit concreet schaalniveau realiseert POM Limburg een platform voor de realisatie van industrie 4.0. Centrale doelstellingen hierbij zijn innovatie, digitalisering en de creatie van netwerken.
Ons collectief centrum van en voor de technologische industrie ondersteunt bedrijven bij het uitwerken, testen en effectief doorvoeren van technologische innovaties. Met de deelname aan het initiatief slimme maakindustrie willen we vanuit onze vesting in Diepenbeek Limburgse maakbedrijven stimuleren en helpen bij het introduceren van nieuwe technologieën in hun bedrijf. Sirris biedt bedrijven ondersteuning om technologische innovaties uit te werken, te testen en effectief door te voeren. In samenwerking met onze experts en met behulp van onze hightech infrastructuur kan je alle mogelijkheden van nieuwe technologieën uitgebreid verkennen. Zo maak je de juiste technologische keuzes en vertaal je innovatie vlot in vermarktbare producten en diensten.
SYNTRA Limburg organiseert praktijkgerichte opleidingen voor iedereen die ondernemend is en zich verder wil ontplooien. Je kennis bijschaven, een nieuw beroep leren, een gerichte bedrijfsopleiding of opleiding op maat... het kan bij SYNTRA. Dit voor elke sector, niet alleen 's avonds, maar ook overdag. Er zijn 6 campussen in Limburg: in Genk, Hasselt, Maaseik, Pelt, Tongeren en Westerlo.
Talent en Technologie. Dat zet de T2-campus letterlijk in de etalage. Vanaf september 2018 zullen er dagelijks zo’n 1.300 trainees, van jong tot oud, deelnemen aan inspirerende technologiemodules en projecten. Het wordt een campus voor leerlingen, werknemers, werkzoekenden en ondernemers. Een inspirerende plek die technologie ademt. Voor innovatieve vakmannen en vrouwen en iedereen die met hen wil samenwerken. Het startaanbod focust op 4 clusters: Elektronica, Elektriciteit, Maintenance ICT , Gaming, Design & 3D (new) Energy, Heating & cooling (new) Materials, Metal, Wood, Construct Om de groeikansen van de Limburgse Maakbedrijven te verhogen, willen we meer goed opgeleide technische profielen laten doorstromen naar de arbeidsmarkt. Dit doen we door de instroom in technische opleidingen te verhogen en de inhoud van de opleidingen beter af te stemmen op de noden van de bedrijven.
UNIZO Limburg wil ook voor de ondernemers in de maakindustrie de onmisbare partner zijn en meewerken aan het creëren van de juiste randvoorwaarden om elke KMO volgens eigen wensen en behoeftes te kunnen laten groeien. UNIZO doet dit door belangenbehartiging, netwerking en adviesverlenging. UNIZO Limburg behartigt de belangen van ondernemers bij de overheid, bij de sociale partners en in de media en de publieke opinie. Via belangenbehartiging, advies, begeleiding en informatie werken we aan een ondernemersvriendelijk beleid in onze provincie. UNIZO Limburg wordt ondersteund door een team van 25 gemotiveerde en deskundige medewerkers. Toch zijn het vooral de ondernemers zelf die de kracht van onze organisatie uitmaken. We garanderen uw inbreng via zowel de lokale en regionale ondernemersverenigingen als via de 125 aangesloten sectororganisaties. Bij UNIZO Limburg hebben de leden-ondernemers altijd het eerste en het laatste woord.
Als ondernemer kan je terecht bij VLAIO Team Bedrijfstrjacten voor een confidentiële en kosteloze begeleiding van je innovatieprojecten: het zoeken van partners (kennis en expertise), bespreken van subsidiemogelijkheden en begeleiden bij de aanvraag… Maar ook expertise rond intellectueel eigendom, facilitering van samenwerkingen met andere bedrijven en begeleiding bij het vermarkten van je innovatie. Met het Limburgs project Innovatie-Maat verlaagt VLAIO Team Bedrijfstrajecten de drempel naar de introductie van innovatieve technologieën en methodologieën door de organisatie van infosessies en workshops en sensibilisering van samenwerking. De inhoudelijke invulling van de activiteiten onder Innovatie-Maat wordt afgestemd op de interesses van de bedrijven die uit de bevraging blijken.
Als netwerk dat de Limburgse bedrijven verbindt, hun belangen verdedigt en ondernemen versterkt geeft VKW Limburg iedere dag gestalte aan de ambitie van het behoud en de uitbouw van een sterke en innovatieve maakindustrie in Limburg. De werking van VKW Limburg is sector overschrijdend en zet sterk in op het verbindende karakter. Dat gebeurt tijdens jaarlijks een 300-tal grote en kleinere bijeenkomsten gericht op eindbeslissers, waaronder bv. 16 werkgroepen die maandelijks vergaderen. Zo’n werkgroep brengt collega-ondernemers rond de tafel in een open en gemoedelijke sfeer om te leren, te debatteren en ervaringen te delen rond actuele thema’s uit de bedrijfspraktijk. Thema’s als industrie 4.0, inspelen op digitalisering, … promoten en stimuleren ze actief bij hun leden.
Voka – KvK Limburg speelt in op de noden van de maakindustrie in Limburg door sterk in te spelen op internationalisatie, maar ook innovatie. De brug tussen beiden kan immers het verschil maken. Nadenken over je strategie vanuit een 360° perspectief, rekening houdend met de globale en disruptieve markt is zelfs een vereiste om in de toekomst te kunnen overleven. Voka – KvK Limburg smeedt sterke samenwerkingsverbanden, zowel cross-border als cross-sectoraal. Door wetenschappelijke kennis en netwerken te verbinden met business netwerken in de wereld kunnen we als Limburgse ondernemer het verschil maken. Wij willen onze ondernemers wakker maken én houden door de eerste en meest nabije partner te zijn in het bekomen van een toppositie in de wereldmarkt. We willen dit doen door hen aan te zetten om samen te werken, te delen en te denken.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This