Ben jij mee met de nieuwe maak?

Stoomkracht, elektrische aandrijving, automatisering: 250 jaar en drie industriële revoluties in een notendop. Maar bent u ook mee wanneer het gaat over 3D-printing, digital twins, artificial intelligence en virtual reality? Deze termen behoren tot Industrie 4.0, de onvermijdelijke samensmelting van industrie en digitalisering. Zonder het goed en wel te beseffen, staan we aan de vooravond van een nieuw tijdperk.

Als Limburgs maakbedrijf wilt u deze hoogtechnologische trein uiteraard niet missen! Daarom trekken POM Limburg en haar partners naar 5 Limburgse regio’s, waar ze telkens 5 dagen op 5 verschillende locaties vertoeven. Daarbij bespreken we 5 onderwerpen en presenteren 5 Limburgse bedrijven hoe zij reeds de vruchten plukken van Industrie 4.0.

Tijdens inspiratiesessies nemen experts ter zake het woord. Op het aansluitende netwerkmoment kunt u ervaringen uitwisselen met andere maakbedrijven. Geïnspireerd? De individuele sessies met overheidsorganisaties en kennisinstellingen bieden u de mogelijkheid om meteen de eerste stappen te zetten. Op die manier bundelen industrie, onderwijs en overheid de krachten om samen de transitie naar Industrie 4.0 te versnellen.

Geïnteresseerd maar kan u de trip naar Noord-Limburg niet maken? Niet getreurd want wij strijken neer in heel Limburg! Hou de website zeker in de gaten voor het programma in uw regio!

Programma-overzicht editie Noord-Limburg

MAANDAG 3 JUNI - INTRODUCTIE TOT DE NIEUWE MAAK

WAAR?                 Flanders Make, Oude Diestersebaan 133, 3920 Lommel
WANNEER?         Maandag 3 juni, 17 uur – 18.30 uur, met aansluitend een netwerkmoment.

PROGRAMMA
16.30 uur             Ontvangst met drankje

17.00 uur             Welkomstwoord door dhr. Frank Zwerts (POM Limburg)

Korte uitleg over activiteiten van POM Limburg en werking van het Platform Maak Limburg, inclusief toelichting over het event. 

17.10 uur             Industrie 4.0: een stand van zaken, door dhr. Gregory Pinte (Flanders Make)

Toelichting over Industrie 4.0 en de daarmee gerelateerde activiteiten van Flanders Make. Aan de hand van concrete cases zal er een beeld worden geschetst over hoe Industrie 4.0-gerelareede technologieën reeds worden toegepast in Vlaamse/Limburgse bedrijven. Ook zal de rol en dienstverlening van Flanders Make worden verduidelijkt.

17.40 uur             Industrie 4.0 en de toekomstige arbeidsmarkt door Dhr. Fons Leroy (VDAB)

Toelichting over de verschuiving die er op de arbeidsmarkt ontstaat ten gevolge van verschillende factoren en hoe we daar op in kunnen spelen. Digitalisering, vergrijzing, globalisering, duurzaamheid, etc. zorgen ervoor dat we op een andere manier met werknemers dienen om te gaan. Levenslang leren en duaal leren zijn slechts twee voorbeelden van een nieuwe aanpak om ervoor te zorgen dat de deelnemers aan de arbeidsmarkt over de juiste competenties beschikken.

18.10 uur             Duracell op weg naar Industrie 4.0, door dhr. Luc Deleu (Ometa)

Getuigenis over de transformatie-case bij de Duracell-fabriek te Aarschot, een bedrijf in volle transitie naar Industrie 4.0. Er zal worden toegelicht waarom men dit initiatief heeft genomen, welke acties er reeds werden geïmplementeerd en welk effect die hebben gehad.

18.30 uur             Netwerkingmoment met rondleiding. Hapjes en drankjes worden aangeboden.

De mogelijkheid bestaat om deel te nemen aan een rondleiding doorheen de faciliteiten van Flanders Make, alsook om een bezoek te brengen aan het mobiele Make Lab. Aan de hand van concrete voorbeelden en opstellingen zullen een aantal Industrie 4.0-onderzoeksprojecten van Flanders Make worden getoond en nader uitgelegd.

21.00 uur             Einde

 

DINSDAG 4 JUNI - MAATWERKPRODUCTIE MET BEHULP VAN 3D-PRINTING

WAAR?                   Technisch Instituut Sint-Michiel (TISM), Baron de Taxislaan 4, 3960 Bree

WANNEER?           Dinsdag 4 juni, 12 uur – 14 uur, met aansluitend individuele sessies.

PROGRAMMA 

11.30 uur                Ontvangst met drank en broodjes

12.00 uur                Verwelkoming (POM Limburg)

Korte toelichting over het waarom en hoe van dit event. 

12.10 uur                3D-printing, een stand van zaken (FLAM 3D)

Flam3D is een non-profit platform voor alle belanghebbenden die actief zijn in 3D printen (of: Additive Manufacturing AM). Er zal een overzicht worden gegeven van stand van zaken van de verschillende AM-technologieën alsook voorbeelden van commerciële toepassingen.

12.40 uur                3D-printing, hoe begin je eraan? (Trideus)

Trideus uit Beringen is een leverancier en dienstverlener gespecialiseerd in 3D printers, gerelateerde software en ondersteuning. Er zullen concrete ‘tips & tricks’ worden toegelicht over hoe je best begint met 3D printen.

13.00 uur                3D-printing, opportuniteiten en valkuilen van 3D-printing (Tenco DDM)

Tenco DDM is een bedrijf uit Genk dat reeds sinds 2008 actief is met het aanbieden van 3D-printing gerelateerde diensten, incl. afwerking en oppervlaktebehandeling. Dankzij de verschillende soorten 3D-printing technologieën die Tenco DDM aanbiedt , kunnen zij een goed beeld geven over het potentieel maar ook de beperkingen.

13.20 uur                Rondleiding in de School van Morgen (TISM)

Net zoals de maakbedrijven, dienen ook de scholen hun aanbod en aanpak af te stemmen op een veranderende arbeidsmarkt. Hoe pakt een school met technische opleidingen dit aan ? Welke competenties worden er aangeleerd aan de werknemers van morgen ? Welke middelen hebben scholen ter beschikking ? Hoe kunnen bedrijven en scholen samenwerken ?

14.00 uur                Netwerking en individuele sessies met:
– Bedrijfsadviseurs van VLAIO – Team Bedrijfstrajecten
– Business developers van kennisinstellingen & andere partners

Indien je als bedrijf bepaalde stappen wenst te zetten in de transitie naar Industrie 4.0, dan kan je jouw situatie en/of specifieke vraag voorleggen aan vertegenwoordigers van verschillende overheidsorganisaties en kennisinstellingen. Zij zullen de werking van hun organisatie toelichten en de betrokkenen wegwijs maken in het ruime aanbod van dienstverlening.

16.00 uur                Einde

WOENSDAG 5 JUNI - MENSGERICHTE AUTOMATISERING
WAAR?                  Profel, Europalaan 39a, 3900 Pelt

WANNEER?          Woensdag 5 juni, 17 uur – 19 uur, met aansluitend individuele sessies.

PROGRAMMA 

16.30 uur                Ontvangst met drankjes
17.00 uur                Verwelkoming (POM Limburg)


Korte toelichting over het waarom en hoe van dit event.
 

17.10 uur                Samenwerking Mens & Robot (KU Leuven, departement ACRO)
 

ACRO staat voor Automation, Computer Vision en Robotics. Deze sessie gaat dieper in op de nieuwe ontwikkelingen omtrent het gebruik van robots en co-bots (collaborative robots) in samenwerking met operatoren. Concrete onderzoeksprojecten worden toegelicht welke momenteel lopende zijn in het ACRO-technologiecentrum op het Wetenschapspark te Diepenbeek.

17.40 uur                Serious gaming (Firewolf Studios)

Innovatieve technologieën zoals AR (Augmented Reality) en VR (Virtual Reality) bieden nieuwe mogelijkheden om medewerkers op te leiden en/of te begeleiden bij de uitoefening van hun taken. Aan de hand van concrete cases zullen er voorbeelden worden gegeven over hoe ver deze technologieën reeds staan en hoe ze vandaag praktisch kunnen worden ingezet.

 

18.10 uur                Betrokkenheid van werknemers bij automatisering (Profel)

De introductie van nieuwe technologieën voor het automatiseren van bepaalde activiteiten, roept vaak weerstand op bij betrokken werknemers. Hoe ga je daar mee om ? Hoe pak je dat aan ? Aan de hand van concrete voorbeelden zal er inspiratie worden gegeven over hoe je  met deze weerstand kan omgaan.

18.40 uur                Automatisering van administratieve taken (Automagica)

Heel wat administratieve taken zijn erg repetitief, foutgevoelig of weinig boeiend voor medewerkers. Dit Lommels bedrijf maakt gebruik van slimme software om dergelijke bedrijfsprocessen te automatiseren. Aan de hand van concrete cases zullen er voorbeelden worden gegeven over hoe nieuwe technologieën zoals Artificial Intelligence en Robotic Process Automation succesvol worden ingezet voor praktische problemen bij verschillende bedrijven in België.

19.00 uur                T2-Campus voor industrie 4.0 (T2-Campus)
KMO’s benaderen de verschillende industrie 4.0-technologieën en -concepten nog te fragmentair en zelden als één geheel. Bovendien is er te weinig aandacht voor het opleiden en bijscholen van medewerkers en maakt de krapte op de arbeidsmarkt het niet gemakkelijk om de stap te zetten naar slimme productiesystemen en businessmodellen. Deze proeftuin wil daarom een brede golf van sensibilisering op gang brengen bij maakbedrijven. Enerzijds door de competentie-gap bij de overgang naar industrie 4.0 in kaart te brengen. Anderzijds door concrete oplossingen aan te reiken voor de noodzakelijke competentie-ontwikkeling bij hun personeel.

19.15 uur                Netwerking en individuele sessies met:
– Bedrijfsadviseurs van VLAIO – Team Bedrijfstrajecten
– Business developers van kennisinstellingen & andere partners

Er worden broodjes aangeboden. Indien je als bedrijf bepaalde stappen wenst te zetten in de transitie naar Industrie 4.0, dan kan je jouw situatie en/of specifieke vraag voorleggen aan vertegenwoordigers van verschillende overheidsorganisaties en kennisinstellingen. Zij zullen de werking van hun organisatie toelichten en de betrokkenen wegwijs maken in het ruime aanbod van dienstverlening.

21.00 uur                Einde

DONDERDAG 6 JUNI - CIRCULAIRE ECONOMIE
WAAR?                    Pami, Industrielaan 20, 3900 Pelt

WANNEER?            Donderdag 6 juni, 8.30 uur – 10.30 uur, met aansluitend individuele sessies.

PROGRAMMA 

08.00 uur                Ontvangst met drank en ontbijtkoeken
08.30 uur                Verwelkoming (POM Limburg)


Korte toelichting over het waarom en hoe van dit event.

08.40 uur                Zo slaat uw bedrijf de weg in naar een circulaire economie (Sirris)

In een circulaire economie worden tal van strategieën toegepast om materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten. Er zal een stand van zaken worden gegeven over hoe maakbedrijven waarde kunnen creëren met circulaire producten en diensten. Vanuit de concrete cases illustreren we hoe je hiermee van start kan gaan en hoe technologieën u hierbij kan helpen.

09.10 uur                Van bezit naar gebruik (iRevitalise)

We hebben allemaal reeds gehoord van AirBnB en Uber, deze B2C-deelplatformen bieden diensten aan door gebruik te maken van infrastructuur (kamers) of auto’s van anderen. De jonge start-up i.revitalise uit Antwerpen, met o.a. een kantoor te Greenville in Houthalen, heeft in 2018 een B2B-deelplatformen opgericht met als doel machine-capaciteit te delen. Aan de hand van concrete cases zullen er voorbeelden worden gegeven over de toepassingen van zo een deelgebruik in een industriële omgeving.

09.30 uur                Circulaire Workspace Design (Pami)

Pami zet als organisatie continu belangrijke stappen in de richting van een circulaire economie. Doordacht en zonder in te boeten op een inspirerende en hedendaagse kantooromgeving. Wel stap voor stap en wetenschappelijk onderbouwd, kwalitatief, degelijk en duurzaam. Aan de hand van concrete voorbeelden zullen zij toelichten hoe ze dit aanpakken.

10.00 uur                Netwerking en individuele sessies met:
– Bedrijfsadviseurs van VLAIO – Team Bedrijfstrajecten
– Business developers van kennisinstellingen & andere partners


Indien je als bedrijf bepaalde stappen wenst te zetten in de transitie naar Industrie 4.0 en/of circulaire economie, dan kan je jouw situatie en/of specifieke vraag voorleggen aan vertegenwoordigers van verschillende overheidsorganisaties en kennisinstellingen. Zij zullen de werking van hun organisatie toelichten en de betrokkenen wegwijs maken in het ruime aanbod van dienstverlening.

12.00 uur                Einde
VRIJDAG 7 JUNI - FACTORIES OF THE FUTURE
WAAR?                    E-Trucks, Gerard Mercatorstraat 51, 3920 Lommel

WANNEER?            Vrijdag 8 juni, 12 uur – 15 uur, met aansluitend individuele sessies.

PROGRAMMA 

11.30 uur                Ontvangst met drank en broodjes
12.00 uur                Verwelkoming (POM Limburg)


Korte toelichting over het waarom en hoe van dit event.

12.10 uur                Hoe starten met uw weg richting een Factory of the Future? (Agoria)

Opdat de maakindustrie een duurzame toekomst zou hebben in België, moeten onze productiebedrijven zich omvormen tot wendbare en hoogtechnologische organisaties.Wilt u uw bedrijf klaarstomen voor de toekomst, maar wordt u overweldigd door alles wat u hoort, ziet en leest over Industrie 4.0 en aanverwante onderwerpen ? Geen paniek. Samen met andere partners heeft Agoria (ledenorganisatie van technologie-bedrijven) een begeleidingstraject uitgewerkt waarmee je als organisatie stap voor stap wordt gecoacht om de transitie naar Industrie 4.0 te maken. Aan de hand van concrete cases zal dit traject worden toegelicht.

13.00 uur                E-Trucks bouwt aan duurzaam vervoer van de toekomst (E-Trucks)

Een Factory of the Future blinkt uit in de manier waarop deze met energie en materialen omgaat. Met haar op waterstof-aangedreven electrische vrachtwagens biedt E-Trucks een concreet antwoord aan de vraag naar energie-efficiënt duurzaam vervoer. Er zal een stand van zaken worden gegeven, alsook een blik op de toekomst voor waterstof-gebaseerde energie-opwekking voor vervoer.

14.30 uur                Batterijen van de toekomst (UHasselt i.s.m. Energyville)

De toenemende integratie van hernieuwbare enegiebronnen, die van nature veranderlijke en moeilijk te voorspellen zijn, vereist een verbeterde flexibiliteit van het electrische energievoorzieningssysteem. Energieopslag is een potentiële manier om die flexibiliteit aan te bieden. Technologie voor elektrische energieopslag is ook van essentieel belang om de transport- en industriële activiteiten duurzamer te maken. Het batterijonderzoek van EnergyVille bestrijkt de hele waardeketen, van fundamenteel materiaalonderzoek, over celarchitecturen en nieuwe batterijconcept tot batterijbeheer en systeemintegratie.

15.00 uur                Netwerking en individuele sessies met:
– Bedrijfsadviseurs van VLAIO – Team Bedrijfstrajecten
– Business developers van kennisinstellingen & andere partners


Indien je als bedrijf bepaalde stappen wenst te zetten in de transitie naar Industrie 4.0 en/of Factory of the Future, dan kan je jouw situatie en/of specifieke vraag voorleggen aan vertegenwoordigers van verschillende overheidsorganisaties en kennisinstellingen. Zij zullen de werking van hun organisatie toelichten en de betrokkenen wegwijs maken in het ruime aanbod van dienstverlening.

17.00 uur                Einde
Agoria biedt zowel expertadvies aan als ondersteuning bij het laten groeien van uw bedrijf. Het expertisecentrum People & Organisation ondersteunt ondernemingen bij de ontwikkeling en de uitvoering van hun HR-activiteiten en doet dat vanuit de expertisedomeinen arbeidsmarkt, sociaal overleg, onderwijs en opleiding en reglementering. Daarnaast ondersteunt het maakbedrijven in transitie. Wilt u van een uitdaging een opportuniteit maken en wil u aan de slag rond belangrijke doorbraakdomeinen? Via de #ManufacturingCommunity komt u alles te weten over de diverse bouwstenen, zij die u reeds voorgingen en het ecosysteem waartoe u toegang hebt. Tenslotte ijvert hun beleidscel voor een gunstig ondernemingsklimaat ten behoeve van de technologische industrie in Vlaanderen, door middel van gerichte acties.
DSP Valley is een clusterorganisatie die bedrijven vertegenwoordigt uit het domein van slimme elektronische system en IoT technologie. Door middel van collectieve business development proberen we nieuwe waardeketens te creëren in verschillende domeinen zoals bv. Smart Industry. Door haar uitgebreide netwerk van, hoofdzakelijk technologieleveranciers kan DSP Valley makkelijk faciliteren en ondersteunen bij de creatie van nieuwe bedrijfsconsortia en samenwerkingsverbanden. Daarnaast hebben we ook heel wat ervaring in het zoeken naar financiële ondersteuning en kunnen we, dankzij enkele Europese projecten, ook zelf de nodige financiering aanbieden aan specifieke projecten van lokale KMO’s. KMO’s kunnen bij DSP Valley terecht voor ondersteuning bij hun zoektocht naar een kwalitatieve (technologie)partner. DSP Valley kan helpen om een consortium samen te stellen, de business case helder te krijgen en eventueel bij de zoektocht naar middelen om het project te ondersteunen.
Flanders Make is het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie. KMO’s en grote bedrijven uit heel Vlaanderen vinden bij hen betrouwbare steun voor al hun onderzoeksnoden en innovatietrajecten. In de living labs kunnen bedrijven hun nieuwste technologische ontwikkelingen in reële gebruiksomstandigheden testen. Ze krijgen ook de kans om kennis te maken met de nieuwste productietechnologieën die nodig zijn om mee te springen op de trein van Industrie 4.0. Door structureel samen te werken met de onderzoeksdepartementen van 5 Vlaamse universiteiten en sterk in te zetten op Europese projecten, bouwden ze een onderzoeksnetwerk op topniveau uit. Het state-of-te-art testinfrastructure staat altijd ter beschikking om nieuwe methodes en technologiën te valideren en te demonstreren. Zo dragen ze bij aan de ontwikkeling van slimme producten en processen om de voertuigen, machines en fabrieken van de toekomst te realiseren en dat samen met de maakindustrie.
Binnen Focus Noord vzw bundelen de 6 Noord-Limburgse ondernemersclubs sedert 1993 de krachten. Regelmatig ontmoeten de voorzitters van: de Lommelse Ondernemers Club (LOC), de Verenigde Industriëlen Pelt (VIP), de Breese Economische Stuurgroep (BRES), het Netwerk Ondernemend Hamont-Achel (NOHA), de ondernemingsclub Bocholt, Meeuwen-Gruitrode en Peer (Trioc) en de Ondernemers Hechtel-Eksel elkaar binnen het bestuur van deze vzw. Samen vertegenwoordigen de 6 clubs meer dan 700 Noord-Limburgse ondernemers. Centraal in de werking van Focus Noord staat de bezorgdheid voor het ondernemen en de tewerkstelling in Noord-Limburg. Belangrijke dossiers die hieraan bijdragen kunnen dan ook steeds rekenen op de steun van Focus Noord. Verder vormt Focus Noord het platform voor: het uitwisselen van informatie tussen de clubs, het organisatie van gezamenlijke activiteiten, het netwerken en het bespreken (en bepalen) van gezamenlijke standpunten.
Hogeschool PXL staat Limburgse bedrijven uit de maakindustrie met hands-on advies bij in hun technologieverkenning op het snijvlak van toegepaste informatica, elektronica-ICT, robotica en energie-efficiënte machines en/of gebouwen. We vertalen specifieke vragen en businessideeën naar concrete studenten- of onderzoeksprojecten waarin ondernemers in cocreatie met onze studenten, lectoren en onderzoekers aan de slag gaan. Voor starters en groeibedrijven biedt onze Makerspace samen met UHasselt in Diepenbeek de ideale setting om ideeën om te zetten in een prototype. Maar ook voor rapid prototyping, optimalisatie van supplychains tot diverse aspecten van innovatief en lean ondernemen bieden onze onderzoekers oplossingen op maat.
Het instituut voor Materiaalonderzoek bundelt de chemische, fysische en engineering activiteiten van UHasselt. Ze beschikken over een zeer uitgebreide analyse-infrastructuur, die ook ter beschikking van maakbedrijven wordt gesteld, waaronder infrastructuur voor: solar cell reliability, sensorontwikkeling, batterij testing, verpakkingen, enz. Maakbedrijven met een specifiek probleem bv. in de productie-omgeving, worden hier gericht en efficiënt geholpen. UHasselt beschikt ook binnen een aantal onderzoeksgroepen over expertise over topics zoals: remote operations, robotisering, oppervlaktebehandeling-coating, 3d-printing en kunststofverwerking.
Studenten, docenten en onderzoekers van de hogeschool UCLL werken samen met bedrijven uit de regio aan onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en bouwen alzo samen nieuwe kennis op. De onderzoekers van UCLL QUADRI werken bij voorkeur op maat en op vraag van bedrijven aan collectieve onderzoeksprojecten, subsidieprojecten, contractonderzoeken en laagdrempelige adviesopdrachten. Bedrijven uit de maakindustrie kunnen samen met UCLL participeren aan (inter)nationale subsidieprojecten en maken alzo kennis met het internationaal netwerk van UCLL. Professionaliseringsmogelijkheden worden aangeboden via navormingen, lerende netwerken, seminaries en bedrijfsopleidingen op maat. In het bijzonder bieden een 4-tal expertisecellen specifiek voor de maakindustrie een meerwaarde: ITECH op vlak van Big Data, IoT, automatisering en industriële netwerken; Energy op vlak van energiebesparing, het gebruik van hernieuwbar energiebronnen en Smart Grids, Business Innovation op vlak van strategiebepaling en innovatieve marketing; Ed+ict op vlak van digitaal leren. De Techniek & Wetenschapsacademie sensibiliseert jongeren om te kiezen voor STEM studierichtingen en STEMberoepen.
De KU Leuven heeft verschillende Technologieclusters (bijv. Werktuigkunde of Materiaalkunde), die thema’s behandelen die zeer actueel zijn voor de maakindustrie. De KU Leuven heeft o.a. een Technologiecampus in Diepenbeek. De volgende thema’s, welke door de Limburgse maakbedrijven werden aangegeven als zijnde relevant, worden actief behandeld binnen de KU Leuven Technologiecampus Diepenbeek: Industriële visietoepassingen, Flexibele automatisering en Robotisering binnen de Onderzoeksgroep ACRO – Automatisering en Visietoepassingen. Kunststofverwerking binnen de onderzoeksgroep Cel Kunststoffen. Paperless factory, Remote Operations, Simulaties en Predictive Tools binnen de Onderzoeksgroep CAD2CAM.
De Limburgse investeringsmaatschappij LRM verschaft risicokapitaal aan Limburgse maakbedrijven die willen groeien en die werken aan innovatieve product – en procesverbeteringen. Op die manier wil LRM het economisch weefsel in onze regio versterken en maakbedrijven helpen om duurzame jobs te creëren. Het overzicht van de noden die uit de marktbevraging komen is voor ons om twee redenen interessant: het is nuttig om de investeringscriteria van LRM beter af te stemmen op de noden van de Limburgse maakbedrijven. Anderzijds kunnen we gerichter op zoek gaan naar toekomstgerichte investeringsopportuniteiten in de slimme maakindustrie.
Via community formation en projectwerking ondersteunt POM Limburg de maakindustrie omdat deze sector van groot belang is voor de huidige en toekomstige Limburgse economie. POM Limburg werkt, samen met de Ondernemersclubs en complementair aan andere stakeholders, aan een community rond de maakindustrie om initiatieven en projecten uit te voeren op het niveau van de bedrijventerreinen. Op dit concreet schaalniveau realiseert POM Limburg een platform voor de realisatie van industrie 4.0. Centrale doelstellingen hierbij zijn innovatie, digitalisering en de creatie van netwerken.
Ons collectief centrum van en voor de technologische industrie ondersteunt bedrijven bij het uitwerken, testen en effectief doorvoeren van technologische innovaties. Met de deelname aan het initiatief slimme maakindustrie willen we vanuit onze vesting in Diepenbeek Limburgse maakbedrijven stimuleren en helpen bij het introduceren van nieuwe technologieën in hun bedrijf. Sirris biedt bedrijven ondersteuning om technologische innovaties uit te werken, te testen en effectief door te voeren. In samenwerking met onze experts en met behulp van onze hightech infrastructuur kan je alle mogelijkheden van nieuwe technologieën uitgebreid verkennen. Zo maak je de juiste technologische keuzes en vertaal je innovatie vlot in vermarktbare producten en diensten.
SYNTRA Limburg organiseert praktijkgerichte opleidingen voor iedereen die ondernemend is en zich verder wil ontplooien. Je kennis bijschaven, een nieuw beroep leren, een gerichte bedrijfsopleiding of opleiding op maat... het kan bij SYNTRA. Dit voor elke sector, niet alleen 's avonds, maar ook overdag. Er zijn 6 campussen in Limburg: in Genk, Hasselt, Maaseik, Pelt, Tongeren en Westerlo.
Talent en Technologie. Dat zet de T2-campus letterlijk in de etalage. Vanaf september 2018 zullen er dagelijks zo’n 1.300 trainees, van jong tot oud, deelnemen aan inspirerende technologiemodules en projecten. Het wordt een campus voor leerlingen, werknemers, werkzoekenden en ondernemers. Een inspirerende plek die technologie ademt. Voor innovatieve vakmannen en vrouwen en iedereen die met hen wil samenwerken. Het startaanbod focust op 4 clusters: Elektronica, Elektriciteit, Maintenance ICT , Gaming, Design & 3D (new) Energy, Heating & cooling (new) Materials, Metal, Wood, Construct Om de groeikansen van de Limburgse Maakbedrijven te verhogen, willen we meer goed opgeleide technische profielen laten doorstromen naar de arbeidsmarkt. Dit doen we door de instroom in technische opleidingen te verhogen en de inhoud van de opleidingen beter af te stemmen op de noden van de bedrijven.
UNIZO Limburg wil ook voor de ondernemers in de maakindustrie de onmisbare partner zijn en meewerken aan het creëren van de juiste randvoorwaarden om elke KMO volgens eigen wensen en behoeftes te kunnen laten groeien. UNIZO doet dit door belangenbehartiging, netwerking en adviesverlenging. UNIZO Limburg behartigt de belangen van ondernemers bij de overheid, bij de sociale partners en in de media en de publieke opinie. Via belangenbehartiging, advies, begeleiding en informatie werken we aan een ondernemersvriendelijk beleid in onze provincie. UNIZO Limburg wordt ondersteund door een team van 25 gemotiveerde en deskundige medewerkers. Toch zijn het vooral de ondernemers zelf die de kracht van onze organisatie uitmaken. We garanderen uw inbreng via zowel de lokale en regionale ondernemersverenigingen als via de 125 aangesloten sectororganisaties. Bij UNIZO Limburg hebben de leden-ondernemers altijd het eerste en het laatste woord.
Als ondernemer kan je terecht bij VLAIO Team Bedrijfstrjacten voor een confidentiële en kosteloze begeleiding van je innovatieprojecten: het zoeken van partners (kennis en expertise), bespreken van subsidiemogelijkheden en begeleiden bij de aanvraag… Maar ook expertise rond intellectueel eigendom, facilitering van samenwerkingen met andere bedrijven en begeleiding bij het vermarkten van je innovatie. Met het Limburgs project Innovatie-Maat verlaagt VLAIO Team Bedrijfstrajecten de drempel naar de introductie van innovatieve technologieën en methodologieën door de organisatie van infosessies en workshops en sensibilisering van samenwerking. De inhoudelijke invulling van de activiteiten onder Innovatie-Maat wordt afgestemd op de interesses van de bedrijven die uit de bevraging blijken.
Als netwerk dat de Limburgse bedrijven verbindt, hun belangen verdedigt en ondernemen versterkt geeft VKW Limburg iedere dag gestalte aan de ambitie van het behoud en de uitbouw van een sterke en innovatieve maakindustrie in Limburg. De werking van VKW Limburg is sector overschrijdend en zet sterk in op het verbindende karakter. Dat gebeurt tijdens jaarlijks een 300-tal grote en kleinere bijeenkomsten gericht op eindbeslissers, waaronder bv. 16 werkgroepen die maandelijks vergaderen. Zo’n werkgroep brengt collega-ondernemers rond de tafel in een open en gemoedelijke sfeer om te leren, te debatteren en ervaringen te delen rond actuele thema’s uit de bedrijfspraktijk. Thema’s als industrie 4.0, inspelen op digitalisering, … promoten en stimuleren ze actief bij hun leden.
Voka – KvK Limburg speelt in op de noden van de maakindustrie in Limburg door sterk in te spelen op internationalisatie, maar ook innovatie. De brug tussen beiden kan immers het verschil maken. Nadenken over je strategie vanuit een 360° perspectief, rekening houdend met de globale en disruptieve markt is zelfs een vereiste om in de toekomst te kunnen overleven. Voka – KvK Limburg smeedt sterke samenwerkingsverbanden, zowel cross-border als cross-sectoraal. Door wetenschappelijke kennis en netwerken te verbinden met business netwerken in de wereld kunnen we als Limburgse ondernemer het verschil maken. Wij willen onze ondernemers wakker maken én houden door de eerste en meest nabije partner te zijn in het bekomen van een toppositie in de wereldmarkt. We willen dit doen door hen aan te zetten om samen te werken, te delen en te denken.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This