Industrie 4.0 in Vlaanderen

Industrie 4.0 omvat de toepassing van digitalisering en nieuwe technieken zoals 3D-printing voor drie complementaire thema’s: 

  • slimme processen: de transformatie van het productieapparaat van een bedrijf
  • slimme producten en diensten: het exploiteren van nieuwe producten en diensten
  • nieuwe businessmodellen: de versterking van de samenwerking tussen bedrijven en alle mogelijke partijen in het netwerk, met het oog op economische groei.

De wereldwijde overgang naar Industrie 4.0 heeft een belangrijke invloed op de concurrentiepositie van vele Vlaamse bedrijven, zoals productiebedrijven, machinebouwers, technologieontwikkelaars en ICT providers. Het is dus van het grootste belang dat we de kansen die de veranderende technologieën en economische systemen met zich meebrengen ten volle benutten om slim, flexibel en efficiënt te kunnen produceren.

Voor Vlaanderen is de transitie Industrie 4.0 strategisch belangrijk, omdat we ‘industriële’ activiteiten hier willen houden en zelfs versterken. Doorgedreven digitale evolutie en connectiviteit leiden tot nieuwe manieren van produceren, nieuwe producten en nieuwe businessmodellen. Het is een activiteit die economisch toegevoegde waarde biedt, duurzame arbeid toelaat en bijdraagt aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen.

De wereldwijde overgang naar Industrie 4.0 heeft potentieel een belangrijke invloed op onze economische groei. Daarom verkoos de Vlaamse Regering in 2015 deze transitieprioriteit als onderdeel van haar ‘Visie 2050’.

Industrie 4.0 in vijf hoofdlijnen

De transitiebeweging mobiliseert vele partijen in het veld. Er gebeuren reeds vele activiteiten. Samen voeren we een plan uit met 5 hoofdlijnen:

Een platform voor overleg en sensibilisering

De Vlaamse overheid, de bedrijfsfederaties en de onderzoeksinstellingen communiceren samen over de mogelijkheden van Industrie 4.0. 

Versterking van de kennisbasis

Kennisinstellingen en onderzoekscentra voeren met steun van de overheid gericht onderzoek naar nieuwe geavanceerde concepten voor bedrijven. 

Gerichte ondersteuning voor ondernemingen

De Vlaamse overheid ondersteunt innovatieve projecten bij kleine en grote bedrijven, ondermeer via proeftuinen en directe financiële impulsen. 

Bijdragen tot goede omgevingsvoorwaarden

Naast de centrale thema’s werk en opleiding is er ook aandacht voor wetgeving, standaarden, en infrastructuur. 

Stimuleren van internationale samenwerking

Een goede samenwerking is cruciaal voor deze transitie. Binnen Vlaanderen en België, maar ook met onze buurlanden en op Europees vlak. 

Advies nodig? Interesse in een demonstratie op maat? 

Neem dan contact op met één van de coördinatoren van de proeftuinen. Samen met jou bekijken ze welke oplossingen voor jouw maakbedrijf interessant zijn en wat de return on investment is, inclusief mogelijke subsidies. Uiteraard volledig vrijblijvend en in het volste vertrouwen.

Meer info? 

www.vlaio.be/industrie40 

Vragen over Industrie 4.0? 

Neem dan contact op met onze transitiemanager via industrie40@vlaio.be.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This