“Er zijn nog conservatieve bedrijven, maar 70 tot 80% van de bedrijven die we zien, willen aan de slag gaan met industrie 4.0”

We spraken met Ulrich Seldeslachts, managing director en trainer bij 3IF. 3IF wil industrial internet, industrial IoT en Industrie 4.0 stimuleren bij Vlaamse bedrijven. Ze zetten in op de digitaliseren van productieomgevingen om ze zo te transformeren naar factories of the future. “Klopt, om te beginnen doen we aan sensibilisering. We informeren bedrijven over IoT en wat het kan betekenen voor de industrie. We gaan ter plaatse bij bedrijven voor een mini-assessment om te kijken in welke mate het bedrijf bereid is deze transformatie aan te gaan. Onze focus gaat hierbij iets meer naar de kleine en middelgrote KMO’s, maar we doen dit evengoed voor een aantal grotere bedrijven die we dan gebruiken als use case om de anderen te stimuleren”, verduidelijkt Ulrich Seldeslachts.

Concreet biedt 3IF een aantal tools gratis aan zoals een digitale transformatiegids, een maturiteitsassessment, inspiratieseminars en een installatie met IoT sensoren voor slim onderhoud. Daarnaast is er een betalend opleiding Industrie 4.0 voor het behalen van een certificatie. “Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat we steeds gaan voor gemakkelijk beheersbare oplossingen. Qua sensibilisering hebben we al meer dan 2000 bedrijven bereikt. Met een honderdtal van die bedrijven zijn we concreet aan de slag gegaan via onze adviezen, transformaties, opleidingen, proeftuinen, enzovoort.”

Een maakbedrijf laten transformeren vraagt om ondersteuning op uiteenlopende vlakken. “Ja, want er zijn natuurlijk verschillende types maakbedrijven. Maar onze ervaring leert dat ze over het algemeen allemaal wel nood hebben aan meer duiding, expertise en kennis van industrie 4.0. Ze hebben nood aan referentiecases en zijn op zoek naar wat hun eerste stappen kunnen zijn naar een proof of concepts. Meestal hebben ze koudwatervrees, weten ze niet wat ze als eerste moeten doen en zoeken ze iemand die hen hierin bijstaat. Ze hebben ook nood aan duiding in het bos van de leveranciers en we moeten vaak barrières wegwerken rond security en Cloud toepassingen.”

“De meest succesvolle cases die wij kennen, zijn al 3 tot 10 jaar bezig met industrie 4.0”

Geen simpele taak. “Nee, er zijn inderdaad nog conservatieve bedrijven, maar 70 tot 80% van de bedrijven die we zien, willen aan de slag gaan met industrie 4.0. Te lang wachten is namelijk een absolute valkuil. Bedrijven zijn afwachtend omdat ze het vaak te complex vinden en te groot zien. Maar het is een leerproces waarin je dingen moet kunnen loslaten en niet alles ineens moet willen weten.” Het is een proces dat je moet durven doorlopen bedoel je? “Ja, de meest succesvolle cases die wij kennen zijn al 3 tot 10 jaar bezig.”

 Er zijn bepaalde factoren die kunnen bijdragen tot een succesvolle transformatie, welke zijn dat volgens jou? “Om te beginnen moet het management een strategische visie hebben over de toekomst. Er is nood aan change management met positieve communicatie naar het hele bedrijf om zo het nodige draagvlak te creëren. Je hebt enerzijds champions nodig in IT, maar anderzijds heb je ook nood aan champions die visionair zijn en de motor kunnen zijn om anderen te motiveren.”

“We merken dat maakbedrijven onderschatten welk potentieel ze al in huis hebben”

Medewerkers vrezen dat ze hun jobs zullen verliezen door de komst van robots en automatiseringen. “Wel, wij zien in élk van de gevallen het tegenovergestelde. Door de digitalisering komen er nieuwe opportuniteiten voor mensen. Ze kunnen soms andere rollen innemen die vaak interessanter zijn, met minder repetitieve taken. Ik zie wel een probleem van vergrijzing in de maakindustrie: er zijn medewerkers met een bepaalde expertise, maar het is heel moeilijk om die uit de hoofden van deze medewerkers te halen. Hier kunnen cobots een belangrijke rol gaan spelen, doordat ze leren van de handelingen die de medewerker doet. De medewerker kan dan ingeschakeld worden voor supervisie of kwaliteitscontrole.”

We horen van veel maakbedrijven dat ze moeilijk de juiste technische profielen vinden. “Denken niet de juiste mensen te kunnen vinden, mag geen excuus zijn om niks te doen. We merken dat maakbedrijven onderschatten welk potentieel ze al in huis hebben. Ik zeg niet dat iedereen die nu aan de band staat, kan inschatten hoe big data lakes moeten opgezet worden. Maar vele jonge mensen brengen bijvoorbeeld al makkelijk apps zoals Whatsapp, of Slack op de werkvloer. Mensen kunnen positief ingeschakeld worden. Idealiter is er een digital transformation officer die over de mogelijkheden beschikt om enthousiaste medewerkers te mobiliseren. Er kan een team gevormd worden dat brainstormt rond mogelijke projecten die dan, na aftoetsing met het management, uitgewerkt kunnen worden met de juiste externe partners. Als deze projecten dan nog evenveel belang krijgen als bijvoorbeeld een nieuw product, ben je vertrokken. Het is wel van belang die projecten opnieuw te laten landen en te integreren in de bredere productie-omgeving. Het mogen geen eilandjes worden.”

Ik vraag me tenslotte nog af hoe 3IF kijkt naar de toekomst van de maakindustrie in Vlaanderen? “Positief: Vlaamse bedrijven staan al vrij ver op het vlak van innovatie. We zien dat ze erin investeren en meedingen naar awards zoals Factories of the Future. Er zijn ook heel wat technologiebedrijven bezig met IoT, analytics, security, Artificial Intelligence om die transformatie mee mogelijk te maken. Ik zie zelfs een potentieel voor Vlaanderen om een positie in te nemen in de wereld.”

 

OVER 3IF
Het kenniscentrum 3IF is gestart in 2014 en is een initiatief van LSEC en Sirris dat wordt gesteund door VLAIO en de Europese Commissie onder het Horizon 2020 programma. De 3IF.be proeftuin  beschikt over een reeks van mobiele digitale sensoren, analysemogelijkheden en expertise om ondermeer preventief onderhoud te demonstreren en ter plaatse een use case mee te bouwen. 3IF.be is de Vlaamse Digitale Innovatie Hub, specifiek voor digitale transformatie van productiebedrijven en cybersecurity.

Op 7 & 8 november kan je naar de Industrie 4.0 training van 3IF gaan in Mechelen.
Meer events en opleidingen op www.3IF.be 

Foto: 3IF

 

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This