De start-up AddedReality wil bedrijven stimuleren om augmented reality (AR) technieken te gebruiken in hun bedrijfsprocessen. We spraken met oprichter Jeroen Dierckx over het potentieel van AR voor maakbedrijven.

 

Hoe is het voor AddedReality allemaal begonnen?
Jeroen Dierckx: “AddedReality is gestart vanuit het potentieel van augmented reality en de drang om mijn eigen product te bouwen en in de markt te zetten. Een paar jaar geleden is het idee beginnen borrelen om een breed inzetbare augmented reality applicatie te bouwen. Inmiddels heeft dit al behoorlijk vorm gekregen: we testen momenteel het minimum viable product en zoeken naar partners om dit marktconform uit te bouwen. De doelstelling is om de drempel te verlagen voor bedrijven om augmented reality technieken toe te passen in hun bedrijfsprocessen. Drempelverlagend in kost én technische complexiteit. We bouwen een platform voor content management en mobile app ontwikkeling.”

 

Wat is het potentieel van AR voor een maakbedrijf?
“AR kan wel degelijk een deel uitmaken van processen in bedrijven, hoewel er rekening gehouden moet worden met de jeugdigheid van de huidige implementaties, kan AR wel degelijk een deel uitmaken van bedrijfsprocessen. De theorie van AR bestaat al lang, maar in de praktijk zien we pas recent bruikbare toepassingen opduiken. Dit is voornamelijk te wijten aan de evoluties op hardware gebied, alsook de inburgering van devices zoals smartphones en tablets. De opkomst van Virtual Reality en 3D gaming hebben zeker ook een duit in het zakje gedaan.”

 

 

Waarvoor kan augmented reality volgens jou gebruikt worden bij een maakbedrijf?
“Maakbedrijven kunnen zeker profiteren van AR technieken. Zo is er een meerwaarde mogelijk op het vlak van kwaliteitsbewaking, veiligheid en efficiëntie. Zo kan men bijvoorbeeld waarschuwingen ondubbelzinnig tonen wanneer ze relevant zijn en de operator beschermen. En er is een kostenbesparing: wanneer instructies, of meldingen digitaal zijn, moeten er geen fiches of handleidingen gemaakt worden en kan de inhoud met een muisklik gewijzigd worden.”

 

Wat mag een maakbedrijf verwachten als ze contact opnemen met jullie?
“Open en eerlijke raadgeving in de eerste plaats. Wij willen geen oplossingen voorstellen waar we zelf niet achter staan. We denken mee met de klant om tot de juiste adviezen te komen. Daarnaast hebben we een netwerk opgebouwd om het hele proces, van content creatie, over software implementatie, tot technische installaties en opleiding te voorzien.”Welke valkuilen zijn er voor een (maak)bedrijf bij het gebruik maken van augmented reality?
“AR gebruiken om AR te gebruiken, omdat het hip is, proberen we af te raden. De technieken hebben hun meerwaarde, maar wanneer een simpele weblink bijvoorbeeld genoeg is, kan je best niet doorzetten met AR. Ook mag de verwachting op dit moment niet te hoog zijn. We zijn nog niet op het punt om zeer complexe, detaillistische interfaces aan te kunnen bieden, zoals je in Hollywoodfilms wel eens ziet. Maar dat wil niet zeggen dat er op eenvoudig vlak, niet heel wat mogelijk is nu. Het creëren van de content (3D modellen, animaties, video, … ) is momenteel nog vooral ambachtswerk. Er zijn wel een aantal automatiseringsmogelijkheden wanneer er al bepaalde content is, of als deze in vorm gelijkaardig is, maar de eenmalige setup kost van een AR implementatie moet dus zeker in rekening gebracht worden.”

Wat is volgens jou de toekomst van augmented reality?
“The sky is the limit. Momenteel focussen we ons nog vooral op wat mensen gebruiken en gewend zijn: namelijk de smartphone en tablet, maar de brillen komen er zeker aan. Als je ziet naar de investeringen in hardware bedrijven, is dit enkel een kwestie van tijd. Wat daarna? Lenzen? Rechtstreekse interface met de hersenschors? Wie zal het zeggen. Maar nu moet er vooral een bewustwording komen hoe bedrijfsprocessen ondersteund kunnen worden door deze nieuwe mogelijkheden en hoe deze optimaal geïmplementeerd kunnen worden. Daar hebben wij zeker onze ideeën over, maar partners om dit vanuit de praktijk verder zinvol uit te bouwen zijn absoluut noodzakelijk.”
Foto: AddedReality

Pin It on Pinterest

Shares
Share This