Nu industrie 4.0 uit de startblokken schiet, worden maakbedrijven om de oren geslagen met begrippen zoals AI, 3D-printing, lean manufacturing en blockchain. En vooral blockchain blijkt hét modewoord van 2017 te zijn. In het voorgaande artikel legden we al uit wat die blockchain nu precies inhoudt. In dit vervolg geven wij 7 redenen om blockchain vandaag nog te implementeren in jouw maakbedrijf. 

 

Reden 1: privacy en security in tijden van IoT 

Maakbedrijven kunnen er niet meer omheen: wie mee wil zijn, moet gebruik maken van het Internet of Things en big data in zijn fabriek. Maar het verbinden van het machinepark met het internet heeft helaas ook tot gevolg dat allerlei bedrijfsinformatie kwetsbaarder wordt. Dit is een eerste probleem van de digitalisering waar blockchain een oplossing kan bieden. Door blockchain wordt de informatie gedecentraliseerd, wat wil zeggen dat ze niet maar op één plaats opgeslagen wordt, en dus minder kwetsbaar is. Bovendien maakt blockchain het mogelijk om de info voor de juiste persoon op het juiste moment toegankelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan de opslag en verspreiding van een handleiding. Het is belangrijk dat de juiste mensen hier toegang tot hebben, maar in sommige gevallen is het minstens even belangrijk dat de info niet in de verkeerde handen valt. Door middel van blockchain kunnen enkel mensen met de juiste code toegang krijgen tot de handleiding, waar en wanneer ze dit nodig achten.

 

Reden 2: eenvoudige toelevering 

Data decentraliseren door middel van blockchain zorgt voor minder menselijke fouten, minder verspilling, lagere kosten en minder werk in elke stap van het productieproces. Door gebruik te maken van eenzelfde blockchain-netwerk kunnen bedrijf, leverancier en verkoper probleemloos met elkaar communiceren over bijvoorbeeld de stock, technische documentatie, of te leveren onderdelen, om maar een paar zaken op te noemen. Dankzij de blockchain verloopt de onderlinge communicatie op een transparante en controleerbare manier.

 

Reden 3: minder uitval 

Slimme machines kunnen nu al aan voorspellend onderhoud doen. Door een blockchain te plaatsen tussen het machinepark en de leverancier van onderdelen, zullen de machines bovendien ook nog op een veilige manier de te vervangen onderdelen kunnen bestellen en netjes op tijd laten afleveren, zodat het onderhoudspersoneel ze kan vervangen voordat een defect zich voordoet. Hierdoor wordt uitval geminimaliseerd.

 

Reden 4: betere en betrouwbare data

Maakbedrijven die slim willen zijn, maken nu al in een of andere vorm gebruik van big data. Maar die big data wordt helaas nog al te vaak centraal opgeslagen en fabriek per fabriek geanalyseerd. En wanneer data gesegmenteerd is, neemt de waarde ervan af. Met blockchain daarentegen, hebben alle bedrijven in het blockchainnetwerk toegang tot gezamenlijke data. Denk bijvoorbeeld aan luchtkwaliteitsmetingen. Dankzij slimme sensoren kunnen fabrieken de luchtkwaliteit in en rond hun bedrijf meten. Momenteel worden die data apart opgeslagen, gecontroleerd en zelfs gemanipuleerd door het bedrijf of lokale overheden. Een globaal blockchain-netwerk waar al die data bewaard wordt en toegankelijk is voor alle maakbedrijven, zou zorgen voor een transparanter en betrouwbaarder beeld van de luchtkwaliteit in de maakindustrie.

 

Reden 5: optimalisatie van het productieproces 

De huidige productieprocessen in onze maakbedrijven zijn nog niet zo efficiënt als ze zouden kunnen zijn. De oplossing? Blockchain en slimme contracten. Slimme contracten automatiseren processen op een veilige manier. Ze staan een bedrijf toe om een set conditionele regels te programmeren: wanneer dit, dan gebeurt dat. Hierdoor zullen productieprocessen sneller en efficiënter kunnen verlopen. Bovendien worden slimme contracten in de blockchain veilig en publiekelijk (lees: voor alle deelnemers van de blockchain) opgeslagen, en kan er met deze contracten niet meer geknoeid worden.

 

Reden 6: inspelen op de vraag 

Een ander probleem van de huidige maakindustrie is dat we nog al te vaak moeten gissen naar de vraag naar een product. Fabrieken moeten zich voor de vraag baseren op vergaarde data en spelen daardoor op een reactieve manier in op de vraag. Wanneer data gedecentraliseerd wordt in een blockchain, en toegankelijk wordt gemaakt over meerdere maakbedrijven, krijgt iedere deelnemer van de blockchain meer data ter beschikking, waaruit hij meer inzichten kan halen, en waardoor hij op een proactievere manier op de vraag van de markt kan gaan inspelen.

 

Reden 7: op naar een circulaire economie 

We kunnen zelfs zover gaan om te stellen dat we van een supply chain aan het evolueren zijn naar een demand chain. Maakbedrijven gaan moeten produceren op basis van de vraag van de markt, niet andersom. Een gezamenlijke blockchain kan hierbij helpen om een efficiëntere, goedkopere en circulaire economie te creëren, waar de nodige materialen lokaal vervaardigd kunnen worden, en producten geproduceerd en gerecycleerd kunnen worden in plaatselijke hubs. Hierin zit potentieel voor een ware nulverspilling. In essentie kan er dankzij blockchain een echt globaal, gedecentraliseerd platform ontwikkeld worden, geoptimaliseerd op basis van machine learning algoritmes die gedrag en vraag van de markt kunnen nagaan.

 

Bronnen: hackernoon.com & k3syspro.com. Foto: Iker Urteaga via Unsplash

Pin It on Pinterest

Shares
Share This