Bedrijven die gebruik maken van lean manufacturingmethoden doen dit om de efficiëntie te verhogen en de kwaliteit te verbeteren door verspilling te elimineren. Elk bedrijf kan lean manufacturing toepassen, eender de bedrijfsgrootte, de sector of de locatie. Belangrijk hierbij is dat je als bedrijf verspilling tegengaat. Soms is deze verspilling makkelijk te herkennen, maar vaak is er een goed oog voor nodig. Maakbedrijven hebben er alle baat bij om lean te gaan werken en verspilling te elimineren. Om hen op weg te helpen bespreken we hier 8 soorten verspillingen die maakbedrijven belemmeren in hun transformatie naar een slim maakbedrijf. 

 

Verspilling 1: beweging 

Verspilde beweging slaat terug op het overbodig bewegen van personeel. Dit kan om kleine bewegingen gaan, zoals een arbeider die te ver moet wandelen om iets in een afvalemmer te gooien die te ver staat van zijn werkpost. Of dit kan ook op grotere schaal, zoals werkkrachten het veld op sturen zonder dat ze voorzien zijn van de noodzakelijke tools om hun werk te voltooien. Verspilling door beweging kan verschillende oorzaken hebben, waaronder een slechte planning van taken, een slecht ontwerp van de werkpost of slecht ontworpen software. Dit type van verspilling doet niet alleen afbreuk aan de productiviteit, maar kan ook nog eens resulteren in kwetsuren bij de arbeiders door het uitvoeren van repetitieve en onnodige bewegingen. Het streamlinen van bewegingen zal zorgen voor een kortere productietijd, waardoor de gewonnen tijd gebruikt kan worden voor andere waardevolle taken binnen het productieproces.

 

Verspilling 2: inventaris 

Wanneer men meer stock heeft dan noodzakelijk, spreken we over een verspilling door inventaris. Dit kan verschillende redenen hebben. Veel maakbedrijven maken bijvoorbeeld meer producten dan dat er normaal besteld worden, voor het geval er iets gebeurt. Of men gaat extra bronmaterialen aankopen of extra produceren omdat dit goedkoper is. Wat hierbij vaak vergeten wordt is dat er wel een extra prijskaartje aan het stockeren van die extra voorraad. Ook kan verspilling door inventaris te wijten zijn aan een slechte workflow. Wanneer de capaciteit in de verschillende fases van het productieproces niet in balans is, zal stock zich in de verschillende fasen opstapelen. Het is belangrijk om dit soort van verspilling tegen te gaan omdat onnodige inventaris ruimte inneemt die beter gebruikt zou kunnen worden, op manier die waardevol zijn en iets opleveren. Ook het beheren van de inventaris kost tijd en middelen. Het afslanken van de inventaris leidt tot minder overbezette plaatsen, minder kosten en werknemers die minder tijden moeten spenderen aan het organiseren, opbergen en vinden van materialen.

 

Verspilling 3: wachten

Te veel downtime is een verspilling. Niemand is erbij gebaat wanneer werkkrachten, processen of zelfs de klanten moeten wachten op iets voordat ze verder kunnen gaan. Wanneer personeel moet wachten tot anderen hun taak voltooid hebben, of moeten wachten op onderdelen, stokt het hele productieproces. Wachten tijdens een fase van het proces, leidt al snel tot meer wachten in de verdere fases. Mogelijke oorzaken van verspilling door wachten zijn een slecht procesontwerp, fouten bij het opstellen van de tijdstabel of onvoldoende opleiding van het personeel. Door wachttijden binnen het productieproces te beperken zullen producten sneller geproduceerd kunnen worden, en dus ook bij de consument terecht komen binnen de gewenste tijd.

 

Verspilling 4: defecten

Dit soort van verspilling spreekt voor zichzelf. Defecten worden onder andere veroorzaakt door kwaliteitsfouten en kosten een bedrijf meer dan ze zouden denken. Elk defect product zorgt voor meer werk of voor een vervangend product, waardoor middelen en materialen verspild worden, en wat bovendien ook kan leiden tot verlies van klanten.

 

Verspilling 5: overproductie 

Het produceren van meer producten dan nodig resulteert in een overbodige stock die kan vervallen, ruimte inneemt, en geld kost om de stockeren en te bewaren, en vereist bovendien kapitaal dat op meer productieve manieren gebruikt kan worden. Niet alleen is overproductie nefast voor de inventaris, ook kan het leiden tot meer defecten aan het machinepark, en meer kosten in transport en beheer. Enkele redenen voor overproductie zijn het dwangmatig opvolgen van een vooropgesteld schema, een slechte productieplanning of produceren voor het geval dat. Feit is dat geld, tijd, ruimte en materialen allemaal kostbaar zijn, en overproductie pleegt een aanslag op al deze elementen. Het tegengaan van overproductie helpt om verspilling te verminderen, ook elders in de productie.

 

Verspilling 6: transport 

Overbodige bewegingen in het transport van producten of personeel zorgt voor verhoogde kosten in onder andere brandstof, materiaal en tijd. Bovendien leiden lange transportafstanden ook tot een toegenomen stock, waardoor het moeilijker kan worden om defecten snel op te sporen. Transportverspilling kan om diverse redenen optreden. Het kan een gevolg zijn van slechte logistiek, zoals een slecht uitgedachte transportroute. Ook kan het te wijten zijn aan een slechte reisplanning, wanneer een werkkracht bijvoorbeeld ergens naartoe gestuurd wordt zonder de juiste tools, en zijn taak hierdoor niet kan voltooien. Ook een slechte lay-out van de fabriek kan een reden zijn, wanneer bijvoorbeeld een product tussen verschillende fasen van het productieproces van de ene kant van de fabriek helemaal naar de andere kant vervoerd moet worden. Overbodig transport inperken helpt om de efficiëntie te verhogen, de kans op beschadigde goederen te beperken en de transportkosten te verminderen.

 

Verspilling 7: overbewerking 

We spreken van overbewerking wanneer er meer tijd en moeite in een product wordt gestoken dan het waard is. Dit type van verspilling is vaak moeilijk op te sporen omdat je als bedrijf moet begrijpen hoe de eindconsument jouw product gebruikt. Op die manier kan je meer aandacht besteden aan de onderdelen van het product die het vaakst gebruikt worden. Overbewerking is ook gerelateerd aan andere overbodigheden binnen het productieproces. Ook het vier, vijf keer controleren van een product kan bijvoorbeeld overbodig en tijdrovend zijn, en wordt daardoor eveneens gezien als een geval van overbewerking. Dit soort van verspilling wordt vaak ingegeven door het verkeerd begrijpen van wat de consument wil en nodig heeft. Stel je bijvoorbeeld voor dat je veel aandacht besteed aan het polijsten en opblinken van een bepaald onderdeel van je product, maar dat de consument dit onderdeel nauwelijks of zelfs helemaal niet ziet. Als bedrijf kan je ook te veel nadruk leggen op kwaliteit. Als bedrijf denk je misschien dat de consument waarde hecht aan een mooie verpakking, maar de consument kan deze verpakking als hinderlijk en irritant zien, omdat het meer tijd en moeite kost om te openen. Soms doe je als bedrijf té hard je best. If it ain’t broke, don’t fix it. Ga niet prutsen aan een onderdeel dat de consument goed vindt. Je zou het wel eens in die mate kunnen veranderen dat de consument het niet meer goed vindt.

 

Verspilling 8: menselijk potentieel

De verspilling van menselijk potentieel volgt uit het falen om mensen hun beste beentje te laten voorzetten op de werkvloer en door er niet in te slagen om hen voldoening uit hun werk te laten halen, waardoor ze zichzelf en hun werk zullen verbeteren. Een reden van verspild menselijk potentieel kan het weigeren van input van het personeel zijn. Of bedrijven kunnen (onbewust) innovatie ontmoedigen door werkkrachten als het ware te indoctrineren met het idee dat er maar een mogelijke manier van werken is. Een andere veelgemaakte fout is het inzetten van werknemers voor taken die ver beneden hun capaciteiten liggen. Het is belangrijk dat er geluisterd wordt naar ideeën of suggesties van werknemers, zodat bedrijfsprocessen steeds verbeterd kunnen worden. Gebruik maken van het menselijke potentieel dat aanwezig is in je bedrijf kan leiden tot vooruitgang en minder andere soorten verspilling. Dit leidt uiteindelijk tot minder kosten, minder tijdverspilling en meer klantentevredenheid.

 

Bron: kainexus.com. Foto: chuttersnap via Unsplash

 

 

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This