“Hoe zullen nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie, blockchain en robotisering mijn bedrijf veranderen?” 

“Moet ik mijn manier van werken veranderen om relevant te blijven in het digitale tijdperk?” 

“Zal ik vervangen worden door een machine? … Zal ik mijn job verliezen?” 

Het zijn maar enkele van de vragen die de vierde industriële revolutie met zich meebrengt. Het is opmerkelijk hoeveel mensen – van eender welke nationaliteit, leeftijd of ervaring – zich zorgen maken over de impact van digitalisering op de wereld en hun werk. 

De reden voor deze angst? Er zijn er meerdere, maar de voornaamste luiden als volgt:

  • Het enorme tempo waaraan technologie momenteel evolueert, alsook de vastberadenheid van gekende bedrijven wereldwijd om nieuwe technologieën zoals AI en automatisering te implementeren;
  • De constante stroom aan artikels en boeken die voorspellen dat deze nieuwe technologieën onze bedrijven en organisaties op korte termijn drastisch gaan veranderen
  • De angst voor het onbekende, die eigen is aan de mens. Er heerst een universele angst om achter te blijven wanneer men nieuwe technologieën niet ten volle begrijpt en omarmt.

Maar, wat gaat er nu eigenlijk gebeuren met onze jobs in de toekomst? Wij lijsten 5 voorspellingen op.

 

Voorspelling 1: intelligente machines zullen alles veranderen

We kunnen er niet omheen, robots en automatisering hebben nu al een belangrijke impact op manuele arbeid. Verwacht wordt dat die trend zich alleen nog maar voortzet in de voorzienbare toekomst. Chauffeurs, kassiers, keukenpersoneel… de kans zit er zeker in dat dit soort jobs in de nabije toekomst ingevuld zal worden door machines. Interessant om te zien is dat de ontwikkeling van slimme robots vooral erg snel gaat in landen waar er een tekort is aan personeel en er demografische issues zijn. Een goed voorbeeld hiervan is Japan, waar ‘robotchefs’ het tekort aan keukenpersoneel moeten tegengaan.

Maar slimme machines zullen niet enkel aan de slag gaan ter vervanging van manueel werk in specifieke sectoren. Ook ‘denkwerkers’ zullen invloed ondervinden van nieuwe technologieën. Routinematige en voorspelbare activiteiten worden nu al beter uitgevoerd door machines en algoritmen dan door mensen. Denk maar aan het nakijken van wetsdocumenten, het analyseren van medische beelden of het verwerken van verzekeringsclaims. Je kan dus wel stellen dat intelligente machines alles zullen veranderen. Wanneer we het op die manier bekijken, is het te begrijpen dat mensen zich zorgen maken over hun jobs, en over hoe hun capaciteit nog benut kunnen worden in een geautomatiseerde wereld. We doen er goed aan om nu al na te denken over deze issues, en plannen te maken voor een digitale toekomst.

 

Voorspelling 2: we zullen leven in een datagestuurde wereld van machine-2-machine-communicatie

We zullen meer en meer machines zien die met elkaar communiceren en interageren. Blockchain en andere slimme technologieën zullen deze trend alleen maar verderzetten. We zien nu al hoe het Internet of Things grote golven maakt in diverse industrieën en sectoren. IoT-applicaties zijn bijvoorbeeld erg populair bij stedelijke overheden. Verbonden sensoren en straatverlichting worden nu in zogenaamde smart cities al gezien als noodzakelijke tools om data te verzamelen en te analyseren, om zo verkeerssituaties, publiek transport communicatie en stadsinfrastructuur te verbeteren. Er is een overvloed aan voorbeelden die aantoont dat menselijke ervaring en input minder relevant zal worden in de nieuwe wereld van big data.

 

Voorspelling 3: nieuwe technologieën zullen de mensheid niet vervangen. Ze zullen de realiteit verbeteren.

Maar de huidige technologische revolutie kan niet herleid worden tot een simpel einde-van-de-wereldverhaal van werkloosheid en stress. Technologische innovaties hebben altijd al onze toekomst vormgegeven. Denk maar aan de uitvinding van de gloeilamp of de computer. Beide innovaties hebben erg veel veranderd aan de manier waarop we leven en werken. Maar we hebben ons snel aangepast aan deze veranderingen, en nu zijn ze voor ons een onmisbaar deel van de menselijke leefwereld geworden. Technologie verbetert dus onze ervaring en wij als mens zijn opmerkelijk goed in het creëren van nieuwe technologieën en het heruitvinden van onszelf in functie van zo’n nieuwe technologieën.

De digitale revolutie kan uiteraard niet helemaal over dezelfde kam gescheerd worden als de uitvinding van de gloeilamp. De innovatiecycli zijn korter en het innovatietempo drastisch sneller. Dit resulteert in een snelle en grote sociale verandering, waarmee we moeite hebben om deze te begrijpen en ons er aan aan te passen. Wat meer begeleiding om onze veranderende relatie met technologie beter te begrijpen, is geen overbodige luxe. Toch zijn nieuwe digitale technologieën niet zo verschillend van de gloeilamp of PC. Nieuwe technologieën verbeteren onze bestaande kennis, expertise en vaardigheden. Ze winnen uiteindelijk ons vertrouwen en helpen ons om beter en sneller te werken. We kunnen de technologische evolutie dus ook vanuit een ander standpunt bekijken. Nieuwe technologieën hebben het potentieel om bij te dragen aan een betere work-life balans. En, niet te onderschatten, nieuwe technologieën creëren op hun beurt weer een wereld van legio nieuwe opportuniteiten.

 

Voorspelling 4: er zullen vele nieuwe jobopportuniteiten zijn

Misschien wel de belangrijkste voorspelling: het digitale tijdperk zal leiden tot heel wat nieuwe jobs. En hiermee bedoelen we niet alleen de kleine bedrijfjes of start-ups die nieuwe technologieën ontwikkelen en vermarkten. Ook grote en bestaande bedrijven gaan nood hebben aan heel wat technologisch vernuft, hetzij als werknemer, hetzij als consultant. Maar ook zij die geen IT-genie zijn hoeven niet te vrezen. Bedrijven zullen namelijk ook nood hebben aan andere profielen. Bijvoorbeeld experts die bedrijven en hun personeel kunnen hebben bij de talloze ethische, ontwerp- en implementatieproblemen die nieuwe technologieën met zich mee zullen brengen. Zij kunnen helpen om awareness te creëren voor deze nieuwe technologische oplossingen en toepassingen. En ze kunnen bovendien helpen om het imago en de cultuur van een bedrijf te vermenselijken, iets wat niet te onderschatten valt in een tijdperk van digitalisatie en big data.

En ook voor de creatievelingen of ontwerpers heeft het digitale tijdperk heel wat in petto. Zij zullen in staat zijn om hun werk sneller te verspreiden dankzij het internet. Nieuwe technologieën zoals blockchain bieden hen de mogelijkheid om een directere, peer-to-peerrelatie op te bouwen met hun afnemers. Ze kunnen hun ontwerpen onmiddellijk met de eindklant delen, zonder tussenpersonen.

 

Voorspelling 5: technologiegedreven sociale verandering is een stapsgewijs en onzichtbaar proces

Nog niet iedereen lijkt te beseffen dat nieuwe digitale technologieën reeds een significante impact hebben gehad op de arbeidsmarkt. Men maakt zich nog vooral zorgen over een verre, mogelijke toekomst, zonder besef van de dingen die al veranderd zijn. Een veranderende arbeidsmarkt is geen toekomstmuziek meer, het is geen science-fictiondiscussie. De arbeidsmarkt ondergaat momenteel al constant veranderingen als gevolg van technologische ontwikkelingen. De exponentiële groei van nieuwe technologieën heeft op dit moment al een onschatbare impact op onze manier van werken, en zal dit blijven hebben. We doen er goed aan om te beseffen dat de evolutie van de arbeidsmarkt een stapsgewijs proces is dat ons nauwelijks opvalt, in tegenstelling tot de drastische (r)evolutie die we vaak voor ogen hebben.

Denk zelf maar eens terug aan de tijd dat je geen gebruik maakte van een smartphone, een computer of het internet. Kan je je nog voorstellen dat je ooit zonder deze toestellen geleefd en gewerkt hebt? Kan je je nog een wereld voorstellen zonder deze snufjes? Nieuwe technologieën sluipen bijna onzichtbaar in ons leven, en nemen een plaats in in ons leven zonder dat we dit echt beseffen. We zijn zo geboeid door wat nieuwe technologieën mogelijk maken, dat we de technologie zelf nauwelijks nog opmerken. Het ‘wonder van technologie’ is dat het als het ware verdwijnt in de achtergrond, versmelt met onze leefwereld, en het voor ons makkelijker maakt om nieuwe, voorheen zelfs onmogelijk geachte, dingen te doen.

 

Dus, wat nu?

Allemaal goed en wel, denk je nu misschien. Er zullen jobs bijkomen door digitalisering, maar er zullen er even goed verdwijnen. Wat doen we hieraan? Het punt is dat het verdwijnen van jobs geen reden tot wanhopen moet zijn. Noch moeten we nu op onze lauweren gaan rusten. In een digitale wereld zoals ze nu bestaat, moet ieder voor zich goed nadenken over de betekenis en effecten van technologie, en hoe dit een invloed heeft op wat hij of zij doet, en hoe men dit doet. Iedereen moet nieuwe technologieën gaan begrijpen en omarmen, om zo onbeperkte mogelijkheden en kansen te ontdekken. Want dat zal uiteindelijk de grootste uitdaging vormen in dit digitale tijdperk: het creëren van een omgeving en een cultuur waar nieuwe technologie zowel aangemoedigd als warm onthaald wordt. Verandering en evolutie zijn eigen aan de mens, en dat is voor deze nieuwe digitale (r)evolutie niet anders.

 Bron: hackernoon.com. Foto: Eddie Kopp via Unsplash

Pin It on Pinterest

Shares
Share This