De juiste definitie van Industrie 4.0 is omhuld in mysterie. Zelfs de naam is nog steeds een reden tot discussie. Is het Industry 4.0, de Duitse variatie Industrie 4.0, IR4 of de vierde Industriële Revolutie? Waar er wel consensus over is, is dat de term de volgende lading dekt: Industrie 4.0 is het samenkomen van technologieën zoals cloud computing, data-analyse, het Internet of Things en 3D-printing, om uitgebreide voordelen te bieden aan industrieën in allerlei sectoren. 

Hoewel technologische interoperabiliteit cruciaal is, zijn het vaak mensen die de katalysator zijn voor Industrie 4.0. De klant wordt steeds veeleisender wat betreft technologie. Hij wil betere producten en diensten en die moeten sneller en goedkoper aangeleverd worden. Producenten moeten dit begrijpen en hun ontwerp- en productieprocessen hierop afstemmen.

Nog een belangrijke drijfveer is dat de technologie die ter beschikking van de producent staat, steeds meer functionaliteiten krijgt, en relevanter en toegankelijker wordt. De capaciteiten van artificial intelligence en data-analyse nemen steeds meer toe, en nieuwe methodologieën zoals machine learning en servitisation zijn in opmars.

Een visie voor heel het bedrijf

De ingrediënten voor de transformatie die Industrie 4.0 belooft zijn dus meer en meer aanwezig. Maar, vooraleer eender welk Industrie 4.0-project effectief kan werken, moet er een visie zijn waarin de organisatie zich kan vinden. Er moet een zicht zijn op de bedrijfsdoelen op de middellange en lange termijn. En die visie moet van bovenaf komen.

Vooraleer de implementatie van Industrie 4.0 van start kan gaan, moeten de bedrijfsleiders een plan hebben waarmee ze de doelen van de organisatie nu en in de toekomst kunnen definiëren. Ze zullen ook moeten definiëren hoe het uitrollen van een Industrie 4.0-aanpak hen zal helpen om deze doelen te bereiken.

Hoewel het erg belangrijk is dat de bedrijfstop voluit voor Industrie 4.0 kiest, moet er ook een wijder draagvlak zijn voor Industrie 4.0-initiatieven, overheen de hele organisatie. Iedereen die betrokken is bij het project of er gebruik van gaat moeten, moet reden hebben om te geloven dat het project hen zal helpen in hun werk voor het bedrijf. De technologie mag nog zo innovatief zijn, het zal geen positieve impact kunnen hebben tenzij personeel deze technologie omarmt en gebruikt om de bedrijfsdoelen te bevorderen.

Eens het besluit om Industrie 4.0 te implementeren vaststaat, zullen de organisatoren moeten overwegen hoe ze deze nieuwe methodology het best introduceren binnen het bedrijven. Geen enkele producent zou het zelfs maar mogen overwegen om van nul te beginnen met al deze nieuwe technologieën. Het is ten eerste niet praktisch en veel te duur. Ten tweede kan men niet zomaar het bedrijf stoppen en efficiënt opnieuw opstarten. Bedrijfsleiders moeten het bestaande bedrijf paralel runnen aan de nieuwe Industrie 4.0-implementatie, zodat beiden op termijn mooi in elkaar kunnen overvloeien.

Klein beginnen

De beste aanpak voor elk bedrijf is om klein te beginnen met de implementatie van Industrie 4.0 en om te focussen op het uitbouwen van goed gedefinieerde functionaliteitspakketten. Deze methode laat bedrijven toe om zowel bedrijfs- als IT-doelen te stellen en snel tastbare resultaten te verkrijgen. Dit leidt dan weer tot vlotte inzichten over welke toegevoegde waarde een potentieel project op grotere schaal zou hebben.

Elk project zou wel duidelijk moeten focussen op een specifieke bedrijfsnood. Vaak komen de meest succesvolle projecten voort uit open bedrijven die het personeel de vrijheid geven om creatief te zijn, die bestaande processen onder de loep nemen en hier ‘wat als…’-scenario’s op toepassen. Met andere woorden, kan een proces verbeterd worden, kan het sneller en efficiënter gemaakt worden door er elementen uit Industrie 4.0 op toe te passen?

Een succesvolle uitrol van zo’n project op kleine schaal kan helpen om snel toewijding en influencer en decision-maker buy-in te creëren. Het is noodzakelijk om vroeg in het hele proces zo’n niveau van vertrouwen en toewijding te creëren bij de stakeholders. Want eens een bedrijf andere elementen uit de Industrie 4.0-strategie gaat implementeren in de toekomst, is het voornaam om supporters binnen het bedrijf te hebben, die hun schouders blijven zetten onder de implementatie, zelfs wanneer er eens het een en ander misgaat in het hele proces.

Nog een voordeel van de ‘begin klein, breid later uit’-aanpak is dat het projectteam snel feedback kan krijgen van gebruikers, en hier ook snel op kan inspelen. Dat betekent dat problemen snel aangepakt en opgelost kunnen worden vooraleer ze veranderen in grotere problemen. Het is een leerproces zowel op vlak van welke technologieën werken in een project, als in het uitbouwen van een stevige langetermijnrelatie.

Samen bouwen aan een gemeenschappelijk doel

Wanneer bedrijven nieuwe Industrie 4.0-projecten uitrollen, moeten ze altijd werken aan een gemeenschappelijke visie die aangeeft waar het bedrijf naartoe wil in de toekomst. En bij die visie moet iedereen betrokken zijn, niet alleen de bedrijfsleiders of het IT-team, maar de hele organisatie, partners, klanten en toeleveranciers.

Elk project dat ondernomen wordt, moet binnen de algehele context van het bedrijf passen. Anders loopt men het risico dat diensten wel hun eigen prestaties optimaliseren, maar uiteindelijk een negatieve impact hebben op de algemene bedrijfsprestaties.

De opkomst van Industrie 4.0 verandert niets aan het feit dat, voor vele producenten, hun business nog steeds draait om het afleveren van het best mogelijke product aan de best mogelijke prijs en dit met de best mogelijke service. Wat wel veranderd is, zijn de verwachtingen die klanten de dag van vandaag hebben voor een snelle service en de technologische capaciteiten waarover een bedrijf beschikt om die snelle service te kunnen garanderen. Producenten moeten dit begrijpen en hun voordeel beginnen halen uit de vele potentiële voordelen die Industrie 4.0 hen kan bieden. Maar tegelijkertijd moeten ze opteren voor een gefaseerde aanpak die consensus en steun opbouwt en het change managementproces versoepelt. Wanneer je dit als bedrijf goed doet, zijn er gigantische voordelen te behalen voor producten die focussen op het optimaliseren van opportuniteiten, gecreëerd door de nieuwste industriële revolutie.

Bron: manufacturingglobal.com. Foto: Shutterstock 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This