Je kunt maar een streven hebben. De Suiker Unie in Groningen wil in 2025 de leukste en slimste suikerfabriek in Europa zijn. Hoe ze dat doen? Door te werken aan de Smart Factory. Maar dat heeft nogal wat voeten in aarde, een natuurproduct geautomatiseerd verwerken. Peter van Dam, manager Technische Dienst van de Suiker Unie doet een recent project uit de doeken: het optimaliseren van de snijmolens.

Wat de Suiker Unie doet? Het bedrijf verwerkt suikerbieten. Dat betekent dat de productie een zogenaamd campagnebedrijf is. Afhankelijk van de oogsttijd van de suikerbiet. Als de biet rijp is, is daar het moment van rooien. Dan worden bieten geoogst, opgeslagen en verwerkt. De verwerking van de bieten gebeurt in bulk, onafhankelijk van de levering, het ras, de grondsoort waaruit de bieten afkomstig zijn, etc. Bovendien worden in een bepaalde periode van het jaar gras- en vriesbieten gemengd verwerkt. Dat betekent een relatief onvoorspelbaar proces. Wat kan intelligentie daar aan toevoegen?

Allereerst is er een migratie doorgevoerd van het DCS-systeem met Schneider Electric. Daarnaast is er met Emerson gewerkt aan assetmonitoring. Men wilde meer dan alleen de fabriek primair bedienen. Van Dam: “We zijn vervolgens begonnen met het zogenaamde laaghangende fruit. Het optimaliseren van de snijmolens. We wilden daarbij diepgaand kijken naar de zogenaamde Suiker OPE, de Overall Process Efficiency. Tot nu toe was het eigenlijk zo dat de kennis en de ervaring van de operator de belangrijkste input waren voor de procesvoering. We wilden die operationele beslissingen verbeteren door het inzetten van intelligentie. Daarmee maak je de beslissing onafhankelijk van de persoon en wordt de kwaliteit van je proces en je product dus constanter. Maar daarbij moet je natuurlijk de operators wel meekrijgen, want je hebt een techneut het snelste op zijn hart getrapt als je hem niet betrekt in een optimalisatieproces.”

Lees het volledige artikel op maakindustrie.nl. Foto: Mae Mu via Unsplash

Pin It on Pinterest

Shares
Share This