“Met Augmented Reality en slimme brillen zorgen we voor de slimme operator in de slimme fabriek van de toekomst”

Augmented Reality –  ook wel toegevoegde realiteit genoemd – neemt een steeds grotere rol op binnen het bedrijfsleven. Het zorgt ervoor dat procedures en werkinstructies gemakkelijker toegankelijk zijn en het maakt van de paperless factory een realiteit.

Wat is Augmented Reality in mensentaal en waarvoor gebruiken bedrijven het?
Peter Verstraeten (CEO van Proceedix): Augmented Reality (AR) is het verrijken van digitale informatie aan wat het menselijk oog of een camera ziet. Ofwel projecteert het de informatie overheen het natuurlijke gezichtsveld of de informatie is discreet zichtbaar in een hoek van het gezichtsveld. In de industrie kan AR zorgen voor een betere informatie voor de operator in het veld of op de werkvloer. Zo gebruikt men AR om extra werkinstructies te geven op de vloer, om kwaliteit gerelateerde inspecties te doen, om instructies te geven tijdens een onderhoud, voor picking van bestellingen in magazijnen, enzovoort.

 

 

Voor maakbedrijven kan AR dus een optimalisatie betekenen van het productieproces.
Inderdaad, de bijkomende digitale informatie in het gezichtsveld zorgt voor een precieze begeleiding van de operator tijdens de uitvoering van zijn taken en dit zonder dat zijn handen een digitaal toestel moeten vasthouden. Er zijn dus vooral voordelen van “first-time-right” want er is een betere kwaliteit van het uitgevoerde werk. De testcase van het VIL en Proceedix bij Scania in Opglabbeek bewees dat de Google Glass interessante verbeteringen kan opleveren voor het uitvoeren van complexe logistieke operaties.

Heel wat voordelen, maar zijn er ook beperkingen aan AR?
De grootste beperking is de beschikbaarheid van slimme brillen die ook voldoen aan de behoeften van de industrie. De bril moet voldoende batterijkracht hebben voor een hele dag te werken en ze moet vaak ook geschikt zijn als veiligheidsbril. De belangrijkste uitdaging is dat de markt comfortabele slimme brillen levert die voldoen aan de eisen van een industriecontext.

Welke meerwaarde kan AR mij bieden als ondernemer?
Met AR en slimme brillen zorgen we voor de slimme operator in de slimme fabriek van de toekomst. De ondernemer ziet vooral mogelijkheid tot betere efficiëntie, hogere kwaliteit en hogere reactiviteit indien er ergens op de vloer problemen opduiken. Anderzijds biedt AR zeker ook belangrijke mogelijkheden tot betere training en opleiding van personeel. Je kan perfect via digitale simulatie de operatoren trainen op virtuele scenario’s die zich wel afspelen op de reële installaties die hij ziet. In de VS heeft men reeds doorgedreven implementaties bij een aantal fabrieken van de toekomst zoals de tractoren assemblage van AGCO in Jackson.

Bron Proceedix

De zoekterm ‘Augmented Reality’ levert ongeveer 893.000 resultaten op in YouTube. Hoe geloofwaardig zijn deze filmpjes?
De vele filmpjes van de afgelopen jaren zijn vooral een PR-oefening, maar geleidelijk aan wordt het wel de realiteit. Het zal nog een paar jaar duren alvorens AR breed toegepast wordt.

Tot slot een voorspelling: waar staat AR binnen 10 jaar in het bedrijfsleven?
Een slimme operator zal waar hij ook staat en werkt de nodige informatie en begeleiding krijgen. Via de slimme bril die hij draagt, krijgt hij die informatie in het gezichtsveld zodat hij de handen vrij houdt voor het werk. De meest disruptieve evolutie zal hierdoor plaatsvinden voor de technische veldwerkers. Zij zullen immers ten alle tijden de hulp van een controlekamer expert kunnen inroepen die via hun bril en dus vanuit hun perspectief ter plaatse, de nodige begeleiding geeft op afstand. Dit zal heel wat verplaatsingstijd en kosten van technisch personeel besparen.”

Wie is Peter Verstraeten?
CEO van Proceedix
+ 20 jaar ervaring in business process re-engineering
Oprichter van S&V Management Consultants, Equazion, Proceedix
Masters in Engineering, Business Administration, Corporate Finance, Lean-6Sigma
Motto: “Try to excel or try something else”

12 prangende vragen over AR, VR en MR beantwoord
Infosessie: Augmented Reality

Foto’s: Proceedix, Shutterstock

Pin It on Pinterest

Shares
Share This